Dvoudenní zasedání

22.05.2013 19:18

Jako už tradičně při konci školního roku se i letos konalo dlouho očekávané dvoudenní zasedání školního parlamentu, tentokrát z pátku 17. května na sobotu 18. Hlavní náplní byla generálka prezentace činnosti parlamentu, školních novin, rozhlasového vysílání a nedávno vyhodnocené ankety. Prezentace podpořená diskusním serverem „Česko mluví o vzdělávání“ nese název „Zažijte vzdělávání jinak“ a proběhne 31. května v naší škole. Pozveme nejen zástupce jiných školních parlamentů, ale i širokou veřejnost a každý zájemce bude seznámen s prací našeho parlamentu.

Zajímavým zpestřením bylo opékání vuřtů, při kterém jsme se uvolnili po namáhavé práci. Všichni jsme se sešli u ohně, zazpívali si a najedli se. V té atmosféře se nechaly kolovat i drby a klepy ze školního prostředí.

Dále jsme se věnovali stmelování našeho kolektivu a teambuildingovým hrám. Lukáš Holub si pro členy parlamentu připravil velmi zajímavé aktivity. Paní učitelka Marková za večer sestříhala video z našeho školního Harlem Shakeu, který jsme nakonec všem ukázali promítnutý na stěně. Všichni se notně nasmáli.

Večer zakončili někteří filmem a druzí se vrátili ke hrám a večernímu povídání než všichni usnuli. Ráno už nám moc času nezbývalo, jen tak akorát na úklid a okolo desáté hodiny už byla škola zase úplně prázdná.

Anežka Marková