Jarní ústecké dětské slyšení

07.04.2014 20:41

Vedení našeho Žákovského parlamentu vybralo 11 zástupců, kteří nás reprezentovali na

setkání s představiteli města. Pod vedením paní učitelky Radimské se účastnili: Petra Ziková,

Katka Taiflová, Eliška Hlavová, Ondra Holub, Vašek Brož, Ondra Dobrovolný, Barča Štolfová,

Míša Štíchová, Matyáš Beneš, Viki a Rozárka Frišovy.

Na dotazy dětí odpovídali Pavel Boček – náměstek primátora města Ústí nad Labem, Ing.

Pavel Bakule – ředitel Městské policie Ústí nad Labem, Ing. Radek Chobot – výkonný ředitel

Dopravního podniku města Ústí nad Labem, PaedDr. Jan Eichler – radní města Ústí nad

Labem a ředitel Domu dětí a mládeže, dále pak zástupkyně odboru školství a odboru rozvoje města

Padaly dotazy, které představitelům města daly dost zabrat. Dotazy se týkaly bezpečnosti

hřišť, proč se hlídají přechody jen u některých škol, nového skateparku na Bukově,

problematice týkající se Činoherního divadla, Plavecké haly na Klíši, využití místa po hotelu

Máj, co se staví vedle Informačního střediska na Mírovém náměstí, kde se využívají peníze

trolejbusů stály 5 mil. Kč, dnes, po změně ředitele a změně podniku, který opravu provádí,

stojí jen 2,5 mil. Kč. Do diskuse se velmi aktivně zapojili i naši zástupci s dotazy např.: Kdy už

konečně opravíte naši školu? Proč v Ústí není autobusové nádraží? Kolik stál nový skatepark

na Bukově? A další. Protože čas byl omezen, dotazy, na které se nedostalo, psali naši zástupci

na papír a představitelé Ústeckého parlamentu slíbili, že se jimi budou zabývat. Jsou to

dotazy např. Proč se ruší knihovny nebo proč nejezdí autobus do Českého Újezdu?

Poté představitelé odešli a Martin Votroubek, předseda Ústeckého parlamentu, prezentoval

činnost parlamentu. Zjistili jsme, že většina zástupců je z naší školy. Navrhli jsme setkání,

školních žákovských parlamentů, kde by jednotlivé školy prezentovaly svou činnost a předaly

si zkušenosti a nápady.

Tato akce byla prospěšná a těšíme se na další setkání.
 
Barbora Štolfová a Michaela Štíchová