květen 2014

28.04.2014 11:30
1) Návštěva Domova důchodců – pokračování v dobročinné akci, měsíční 
 
návštěvy u seniorů. Mgr. Nademlejnská s devátými třídami a Mgr. 
 
Mašková s 2.A
 
2) Dobročinná akce – sběr umělohmotných víček pro Lukáše Zacha
 
3) Konec soutěž „Vyhraj se svojí školou“
 
4) Nové číslo Sosákovy pětky
 
5) Vysílání rozhlasu „Ranní dvacítka“
 
6) Schůzka Žákovského parlamentu 26.5.2014 ve sborovně
 
7) Příprava nočního jednání sněmu, který bude v červnu
 
8) Pořadatelé na Bukovský červánek