leden 2014

21.12.2013 20:30
 
1) Pokračování v návštěvách v Domově důchodců v ulici V Klidu s paní uč. Markovou a
 
Bejčkovou
 
2) Pomoc při zápisu do prvních tříd a Dni otevřených dveří
 
3) Příprava plesu – deváťáci
 
4) Schůze Žákovského parlamentu – host paní Nováková Tereza – 13.1.2014 o velké 
 
přestávce
 
5) Rozhlasové vysílání – denně
 
6) Nové číslo Sosákovy pětky
 
7) Virtuální škola - filmy