listopad 2013

21.12.2013 20:21

 

Všechny akce z minulého plánu proběhly – viz zápis, články a fotodokumentace na webu 
 
parlamentu i školy.
 
1) Pomoc při organizaci akce Lampiónový průvod.
 
2) Noční jednání Žákovského parlamentu – 15.11
 
- příprava projektu Den plný her pro druhý i první stupeň na prosinec
 
- hodnocení činnosti a návrhy další práce
 
- zábava, společné hry – stmelení kolektivu žáků pracujících v parlamentu
 
3) Virtuální škola – školní projekt
 
4) Vysílání Ranní dvacítky – zkvalitnění mluveného slova ve spolupráci s paní učitelkou 
 
Markovou
 
5) Sosákova pětka – nové číslo