Návštěva Severočeského divadla opery a baletu

17.05.2014 17:39

V úterý 6. května 2014 navštívily třídy druhého stupně taneční představení Cikánské kořeny/í v našem ústeckém divadle. Většina dětí se na návštěvu divadla slušně oblékla a na představení se těšila.

Seznámili jsme se dopředu s hlavní myšlenkou tanečního představení a žáci se také dočetli, že představitel hlavní role získal Cenu Thalie právě za tuto inscenaci. Pro všechny bylo zajímavým překvapením, že ve vystoupení tančí také bývalý žák naší školy. Zájemci a členové redakčních týmů školních novin a rozhlasu mohli po představení zůstat na besedu s představiteli hlavních rolí s panem Gončarovem a slečnou Procházkovou, kteří povídali o svých začátcích, dětských přáních i o práci v divadle. Podívat se na nás přišel také Vojta Tejkl, bývalý žák.

Akce se dětem líbila a ocenily, že mohly seznámit s moderním pojetím baletu či výrazového tance.

Fotografie-zde