Projekt „Den plný her“ pro první i druhý stupeň

03.01.2013 10:19

 

 

Na nočním jednání Žákovského parlamentu připravili žáci s Mgr. Radimskou, Mgr. Štolfovou a Mgr. Markovou projekt Den plný her. Cílem projektu bylo seznámit co nejvíc dětí s co nejvíce hrami. Hry byly vybrány takové, kde se děti učí logice, postřehu, představivosti, kombinačnímu myšlení, matematice, znalosti o vlasti, dějepisné znalosti, bystří slovní zásobu, koncentraci, ale i hra na učení práce týmové.

2. stupeň

Připravili jsme seznam her s popisem her a tabulky s umístěním her ve třídách i s obrázkem her . Na nástěnce visela tabulka s umístěním her, ve třídách a s jménem žáků, kteří budou hru učit. V pátek 14.12 jsme informovali (informaci podali opět žáci našeho Žákovského parlamentu Anežka Marková a Lukáš Holub) děti o projektu a od pondělí 17.12. se děti zapisovaly do tabulek, kam chtějí kterou hodinu jít se učit. U každé hry byl žák, který hru umí a učil ostatní spolužáky. V každé třídě, na každém stanovišti byly tři hry a tak během hodiny se děti mohly naučit tři nové hry. Střídání po hodině vyhlásil rozhlasem Lukáš Holub a díky ukázněnosti všech žáků proběhlo během tří minut.

Pro zpestření a možnost naučení se dalších her byla pozvána paní Hana Kotínová z Prahy, kterou známe z Deskohraní, a která učí mankalové hry. Přivezla s sebou i další hry a hlavolamy. Při ranním vysílání byl s ní uskutečněn rozhovor. O toto stanoviště byl velký zájem, přišly se podívat i některé paní učitelky 1. stupně se svými žáky.

Cíl projektu byl splněn.

* Děti se naučily nové logické hry.

* Učitelé poznali nové hry, které mohou využít ve svých předmětech.

* Dokázali jsme, že náš Žákovský parlament je na velmi dobré úrovni. Dokáže nejen připravit, ale i realizovat tak velký projekt. Děti dokázaly respektovat žáky, kteří je hru učili, i když byli mladší. Kázeň i zájem o projekt byly na velmi dobré úrovni.

* Projevila se samostatnost dětí, schopnost organizační, měly plno dobrých nápadů. Žáci se dokázali vzájemně respektovat.

* Byl to první projekt, který jsme si sami připravili, uskutečnili, sami se zařadili do skupinové práce, nic nám nebylo „nalinkováno“.

 

1. Stupeň

Pro první stupeň jsme připravili hry odpovídající věku dětí. V každé třídě bylo kolem tří her a vypracovali jsme tabulku „Nabídka her“ se jménem dětí, které budou danou hru učit. Byly určeny dva bloky – první a druhé třídy, a třetí se čtvrtými třídami. Podle časového rozpisu se

třídy po hodině střídaly. V každé hodině byli žáci rozděleni do tří skupin, učili se hru a pak se střídali. Tak poznali tři nové logické hry za hodinu. Paní učitelky hodnotily tento den velmi kladně, ocenily trpělivost dětí, které hry učily, připravenost projektu a říkaly, že nečekaly, že hry děti budou tolik bavit a vydrží se soustředit celé dopoledne. Moc nás tato pochvala těší.

Chceme moc poděkovat všem dětem, které se s paní učitelkou Radimskou a Štolfovou podílely na organizaci, technickém zajištění i realizaci projektu. Myslíme, že byl velkým přínosem nejen vědomostním, ale přispěl i k tomu, že jsme samostatně pracovali, naše nápady byly respektovány a realizovány, věnovali jsme dost svého volného času, dokázali jsme spolupracovat v týmu, respektovali jsme se a hlavně jsme ukázali, že jsme dobří kamarádi. Když nám o něco jde – zabereme.

Moc se těšíme, že nám bude dána důvěra a díky tomu, že jsme nezklamali, budeme moci organizovat další akce.

Organizační tým Žákovského parlamentu.