Projekt „Den plný her“ pro první i druhý stupeň

18.12.2014 19:31
Na nočním jednání Žákovského parlamentu připravili žáci s Mgr. Radimskou a Mgr. Štolfovou  
 
projekt Den plný her. Cílem projektu bylo seznámit co nejvíc dětí s co nejvíce hrami. Hry byly 
 
vybrány takové, kde se děti učí logice, postřehu, představivosti, kombinačnímu myšlení, 
 
matematice, znalostem o vlasti, dějepisné znalosti, bystří slovní zásobu, koncentraci, ale i hra 
 
na učení práce týmové. Projekt probíhal ve dvou dnech. 16.12 pro první až čtvrté třídy a 
 
18.12. pro páté až deváté třídy. Děti se nejen naučily nové hry, ale také vzájemné 
 
tolerantnosti, samostatnosti a respektování. Učili i třeťáci třeba deváťáky. 
 
Chceme moc poděkovat všem dětem, které se s paní učitelkou Radimskou a Štolfovou 
 
podílely na organizaci, technickém zajištění i realizaci projektu. Moc se těšíme, že nám bude 
 
dána důvěra a díky tomu, že jsme nezklamali, budeme moci organizovat další akce.
 
Organizační tým Žákovského parlamentu.