Projekt „Uklidíme svět“ na ZŠ Vojnovičova

24.04.2015 19:45
Na jednání našeho Žákovského parlamentu jsme se rozhodli, že tento projekt budeme 
 
realizovat u nás na škole. Ve čtvrtek 23.dubna ve 14 hodin se sešli všichni, komu není 
 
lhostejný stav prostředí, ve kterém žijeme.  Pracovali jsme v areálu školy, vyčistili celý areál 
 
od spadaných větviček, kamenů a nečistot. Další skupina pracovala s panem zahradníkem – 
 
udělali jsme velký kus práce. Poté následovala zábava s táborákem a opékáním vuřtů. Bylo to 
 
pěkné odpoledne. Chtěla bych moc poděkovat všem dětem od třetích do osmých tříd, které 
 
se zúčastnily, i kolegyním Monice Nademlejnské, Vlastimile Joškové, Evě Formánkové, 
 
Andree Štolfové, Lucii Markové a Kamile Novákové za jejich podporu při akci našeho 
 
parlamentu. Další dík patří paní ředitelce, která se postarala o občerstvení k táboráku. 
 
Eva Radimská