Schůzka našeho Žákovského parlamentu- 2.11.2015

09.11.2015 18:04

Schůzku vedla předsedkyně- Barbora Štolfová

Nedostavily se třídy 6.B a 6.C.

1) Přivítání zástupců tříd

2) Kontrolu docházky- provedla Zuzka Tovarová- místopředsedkyně

3) Poděkování všem účastníkům Deskohraní v Praze- informace o soutěžích, vítězích apod.

4) Informace o nočním jednání parlamentu- rozdat lístečky- Chalupecká, Tovarová, Štolfová. Přihlášky všem, kteří pracují v parlamentu, rozhlase, novinách. Budeme připravovat projekt Den plný her- kdo se chce účastnit, zapíše se, kterou hru bude učit, ostatní musíme obsadit v dalších dnech. Tabulky zajistí Štolfová, Tovarová, Chalupecká.

5) Příprava Mikuláše- deváté třídy

6) Pomoc při přípravě lampiónového průvodu- kdo chce pomáhat,  přihlásí se u p. uč. Radimské nebo Zuzky Tovarové

7) Zpráva o činnosti a požadavky za šk. časopisu- Eva Čmuchařová

8) Zpráva o činnosti a požadavky za rozhlas- Ondra Dobrovolný

9) Zpráva o činnosti a získání nových zástupců do Ústeckého parlamentu- Jakub Lörinc

10)  E-mailová skupina všech členů našeho parlamentu je po dohodě s panem učitelem Hozdou- parlament@zsvojnovicova.cz. Využívat budeme k informacím nejen my, ale i např. paní ředitelka

11)  Úkol z minulé schůzky byl zkontrolovat webové stránky parlamentu. Stále ještě někteří nesledují naše webové stránky, kde se mohou dozvědět nejen plán, zápisy, ale i články z akcí a vidět fotodokumentaci. Dík patří Fandovi Štolfovi za vedení webových stránek.

 

Úkoly:

1. Informovat o závěrech schůzky

2. Články do novin

3. Deváté třídy připravují Mikuláše

4. Aktivní účast a pomoc na lampiónovém průvodu

5. Rozdat zbývající přihlášky na noční jednání parlamentu- Štolfová, Tovarová, Chalupecká

6. Připravit a nakopírovat tabulky, seznam her- Štolfová