Schůzka našeho Žákovského parlamentu dne 11.1.2016

26.01.2016 20:21

Pochvala všem třídám za účast, nedostavili se jen zástupci 4.B z důvodu návštěvy dopravního hřiště.

1) Poděkování za organizaci při Dni plném her- pozitivní odezvy

2) Adventní koncert se povedl

3) Tříkrálová sbírka- část vybraných peněz jde charitě, část škole - půjdou na sportovní venkovní vybavení školy pro všechny děti

4) 14.1.2015-Novoroční ústecké dětské slyšení s primátorkou Ústí nad Labem a představiteli města – školou jsou vysláni žáci, kteří pracují ve vedení Žákovského parlamentu, koordinátoři rozhlasu, šéfredaktorka novin a aktivní žáci, kteří mají o tuto akci zájem - každý si připraví otázky

5) 16.1.2015- Den otevřených dveřích + zápis do 1 tříd. Žáci, kteří se přihlásili, že budou pomáhat, se sejdou v sobotu v 8.00 před kabinetem p.uč. Radimské. Seznam žáků dodá Bára Štolfová.

6) Bude sběr papíru a elektroodpadu – termín bude včas oznámen.

7) Prosíme ještě třídní učitele, kteří ještě nezapsali pochvalu dětem ze svých tříd, které „učily“ na projektových dnech, aby pochvalu dětem zapsali. Stejně tak si zaslouží pochvalu děti ze 4.D, 5.A a 5.B, které chodily, zpívaly a vybíraly penízky na Tříkrálové sbírce. Další pochvalu ještě dětem, které vystupovaly a reprezentovaly školu na adventním koncertu k 50. výročí založení školy.

ÚKOLY:

Vyřídit třídním učitelům a poprosit poděkování za akce – Den plný her- adventní koncert a Tříkrálovou sbírku.

Seznam dětí na sobotu 16.1 – pomoc při zápisu: Bára Štolfová

Článek z novoročního dětského slyšení s primátorkou – Štolfová, Čmuchařová, fotodokumentace – Mareček, hlášení v rozhlase – Dobrovolný, Wilda

Všichni, kteří se chtějí odhlásit z nepovinného předmětu mediální výchova- nebo naopak tam chtějí začít pracovat - musí přinést odhlášku nebo přihlášku do konce ledna.

 

- Házet nápady do schránky důvěry

Zapsala: Klára Herišerová