SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU DNE 24.5.2016

11.06.2016 13:11

Chyběly třídy: 8. A

* Poděkování 8. třídám za pomoc s plesem 9. tříd

* Poděkování všem, co si zakoupili kytičku a přispěli tak na lidi s rakovinou i organizátorům akce

* Poděkování 8. B za pomoc s organizací fotografování nejlepších žáků

* 27.5.2016- focení tříd a skupin

* 3.6-4.6.2016- noční jednání parlamentu-zhodnocení práce rozhlasu, novin a žákovského parlamentu a celého roku, opékání vuřtů, plány do budoucna. Připravit návrhy, nápady na činnost a návrhy na nového koordinátora rozhlasu a šéfredaktorku novin.

* 4.6.2016 akce Bukovský červánek

* Pochvala za náš školní časopis- v krajském kole, úvodní strana 1. místo, celkové vydání novin 2. místo. Budeme držet palce v národním kole.

Návštěva paní ředitelky- pozvání na Bukovský červánek-styl retro, bude pestrý program, zhodnocení celého školního roku

Úkoly:

* Nápady do schránky důvěry

* Přísný zákaz ve volném čase chodit na školní hřiště v areálu školy

* Připravit návrhy na další činnost ŽP