Spaní školního parlamentu

26.11.2012 16:08

 

    Ze dne 23. 11. na den 24. 11. se uskutečnilo noční jednání Žákovského parlamentu naší školy. Přítomni byli žáci parlamentu, redaktoři školního časopisu Sosákova pětka a technici i redaktoři školního vysílání Ranní dvacítka. Tradičně s námi byli i Mgr. Radimská, Mgr. Štolfová a Mgr. Marková.

Prvým bodem programu byla zpráva z Národního parlamentu dětí a mládeže, kterého se zúčastnila naše předsedkyně Anežka Marková. Poté se slova ujala paní učitelka Radimská. Ta nás obeznámila s akcemi, které budeme zajišťovat v prosinci a lednu. Připravujeme projektové dny pro první i druhý stupeň, deváťáci Mikuláše pro naši školu i pro mateřskou školku a v lednu budeme pomáhat při organizování Dne otevřených dveří a zápisu do budoucích prvních tříd.

Nato jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupinka odešla společně s Lukášem Holubem do tělocvičny hrát teambuildingové hry. Druhá skupinka začala plánovat akci „ Den plný her“. Ten se uskuteční 19. 12. pro druhý stupeň a pro první stupeň dne 20. 11.

Po náročném plánování jsme se všichni najedli a hráli jsme různé deskové, logické hry, učili jsme se hrát nové hry, které byly zakoupeny do školy, abychom je mohli učit ostatní děti na projektovém dni v prosinci. Někteří si vybrali pohybové hry a odešli do tělocvičny. Všichni jsme se dobře bavili a přitom jsme udělali velký kus práce. Nakonec jsme se uložili do spacáků a někteří šli i spát.

Ráno jsme se všichni rozešli do svých domovů dospávat to, co jsme nenaspali J. Spaní se jako vždy velmi povedlo. Byla zábava a všichni si to moc užili. Těšíme se na jaro, kdy se akce bude opakovat.

Eliška Farová