Více o projektu

14.10.2013 18:36
Na schůzce našeho Žákovského parlamentu jsme se dohodli, že se zapojíme do projektu 72 
 
hodin – Ruku na to. Vymysleli jsme několik možností, jak se zapojit a nakonec zvítězily tři 
 
akce. 
 
První – návštěva Domova důchodců na Bukově s paní učitelkou Markovou, kde jsme 
 
původně měli být společníky imobilních klientů. Nakonec jsme bavili všechny zájemce – četli 
 
jim, recitovali a hlavně jsme si s nimi povídali. Podívejte se na fotodokumentaci. Myslíme, že 
 
tato návštěva byla přínosem nejen pro klienty tohoto domova, ale také pro nás. 
 
Druhá – návštěva Masarykovy nemocnice – dětského oddělení chirurgie s paní učitelkou 
 
Radimskou. Přinesli jsme dětem plné tašky plyšáků pro radost, dále jsme vzali netradiční 
 
zajímavé hry, které hrajeme i my rádi. S dětmi tohoto oddělení jsme si povídali a hráli 
 
s nimi hry. Čas nám rychle uběhl, hlavní pro nás bylo, že jsme viděli na dětských tvářích 
 
úsměvy, a že jsme jim zpříjemnili pobyt v nemocnici. Nakonec nás sestřička – maminka 
 
jedné dívky z naší školy – provedla po oddělení a ukázala moderní vybavení. Podívejte se na 
 
fotodokumentaci, nemohli jsme fotit nemocné děti bez souhlasu zákonných zástupců, proto 
 
jsme na fotkách jen my.
 
Třetí – návštěva Psího útulku na Severní terase s paní učitelkou Štolfovou. Domluvili jsme se, 
 
vzali deky, hračky pro pejsky, různé dobrůtky, pracovní oděv a vyrazili jsme. Pomohli jsme 
 
s úklidem kotců, dali jsme pejskům a kočičkám deky a pak jsme si s nimi pohráli. S pracovnicí 
 
útulku jsme besedovali, vyptávali se na to, co nás zajímalo (viz rozhovor s pracovnicí útulku). 
 
Hodně jsme se i dozvěděli. Určitě nezůstane jen při této návštěvě, domluvili jsme se na další 
 
spolupráci. I přes velkou nepřízeň počasí – pršelo dost silně - byla tato akce velmi úspěšná a 
 
prospěšná. Dalo nám moc přemáhání, abychom si neodnesli některého z pejsků. I tak jedna 
 
z nás zavolala mamince, která přišla a zamluvili si štěňátko krásného černého labradora, 
 
které bylo ráno nalezeno na Mírovém náměstí. Někteří jsme si vzali formulář – souhlas 
 
rodičů - budeme chodit do útulku, kde s pejsky půjdeme na procházku. Moc se těšíme. I tato 
 
akce byla velmi úspěšná. Podívejte se na fotodokumentaci.