Víčka

10.06.2015 21:11
V úterý 2. 6. si Lukášek Zach přijel pro víčka, která jsme ve škole sbírali od září. Lukáškovi je 9 let a je 
 
po dětské mozkové obrně.
 
Pepa Šindelář (3.B), Lukášek Nademlejnský (1.A) a Honza Novák (2.D) ráno před vyučováním víčka 
 
sesypávali do pytlů.
 
Tentokráte si Lukášek Zach odvezl 210 kg víček = 1 470 Kč.
 
 Autor : Pepa Šindelář, 3.B
 
Poděkování za celoroční sběr víček pro Lukáška Zacha patří všem žákům naší školy. Na našich 
 
jednáních žákovského parlamentu připomínáme každý měsíc důležitost solidarity s Lukáškem. Příští 
 
rok budeme určitě pokračovat v této činnosti. Osobní setkání s Lukáškem bylo pro všechny 
 
zúčastněné poučné a dojemné.