Výlet do IQ Landie v Liberci

29.05.2014 21:05
Dne 23. 5. 2014 žáci, kteří měli na vysvědčení vyznamenání, vyjeli společně s paní učitelkou
 
Radimskou a Arnoštovou za odměnu do IQ Landie v Liberci. Po dlouhé cestě nás čekalo příjemné 
 
překvapení - nový areál se spoustou zábavy, interaktivních pomůcek a poznání. Začali jsme tzv. 
 
Science show, kde nám vědec Pavel ukazoval různé chemické a fyzikální pokusy, kterých se mohli 
 
zúčastnit sami žáci. Poté jsme se rozdělili do skupin, vyfasovali pracovní listy k vyplnění a dostali 
 
rozchod. Každé patro bylo něčemu věnované. Někde byl vesmír a geologie, jinde živly nebo biologie 
 
člověka. Všude byli přítomni mentoři, kteří nám odpověděli na všechny dotazy. Děti si mohly 
 
vyzkoušet zemětřesení, vichřici nebo zjistit, kolik bychom vážili například na Saturnu. Ke konci jsme si 
 
zašli na zmrzlinu s dusíkem aneb nejstudenější zmrzlinu, co existuje. Vše bylo poučné, ale i zábavné. 
 
Hodně jsme se i nasmáli. Vůbec se nedalo stihnout vše, a proto budeme chtít příští rok přijet znovu. 
 
Jsme moc rádi, že nám byla umožněna tato exkurze jen za cenu vstupného. Díky.
 
Eliška Farová