zápis do prvních tříd

19.01.2014 20:45

V sobotu dne 18.1 se na naší škole konal zápis do prvních tříd a přípravné třídy společně se Dnem otevřených dveří. Na zdárném průběhu se podílely i děti z Žákovského parlamentu. Tímto bychom jim chtěli poděkovat. O přijetí na naši školu roste neustále zájem rodičů. Máme z toho velkou radost a budeme se snažit, aby se našim prvňáčkům u nás na škole líbilo a chodili sem rádi.Těšíme se na další naše akce.