Zápis do prvních tříd

26.01.2016 20:15

Minulý rok byl velmi hojný, co se týče našich prvňáčků. Tento rok není výjimkou. K zápisu se do soboty 16.1. přihlásilo 111 předškoláků. Bylo opravdu plno, avšak naše škola má své limity. Proto se otevřou jen dvě třídy. Děti si mohly projít různá stanoviště, při kterých měly možnost se něco přiučit. Tato stanoviště měli na starosti žáci ze školního parlamentu. Následně přišla ta nejtěžší část celého dne - rozhovor s paní učitelkou, při kterém budoucí prvňáček ukáže své schopnosti a dovednosti pro přijetí do první třídy. Všichni pravděpodobně uspěli a odcházeli s úsměvy na tváři.

Hendrychová, Brynychová, Řeháková 9.B