Zápis z nočního jednání Žákovského parlamentu - 5. - 6. června 2015

11.06.2015 19:55

Přítomni zástupci tříd, pedagogický dozor Mgr Eva Radimská, Mgr Andrea Štolfová, hosté: paní ředitelka, paní učitelka Marková, paní vychovatelka Kučerová,  naši němečtí kamarádi z Chemnitz,  Lukáš Holub, Eliška Farová, Anežka Marková a Martin Kučera

Program:

1) Uvítání, docházka.

2) Poděkování za práci v tomto školním roce, naše úspěchy, co lze zlepšit.

3) Plán na příští školní rok. Které akce budeme opakovat, nápady na nové akce.

Návrhy na nového předsedu a místopředsedy ŽP padly - budeme volit v září.

4) Táborák s opékáním vuřtů, zpěvem a různými hrami venku společně s našimi německými kamarády.

5) Společné hry na stmelení kolektivu.

6) Sport i společné hry  -  zábava v tělocvičně. 

7) Zasloužený odpočinek - spánek.

8) Úklid, odchod na další akci - pomoc při Bukovském červánku.

Tato akce nebyla nová, ale opravdu velmi vydařená - děti se bavily, smály - prostě úžasné. Nová byla v tom, že jsme večer prožili s německými kamarády. 

Děkujeme paní ředitelce za zakoupení vuřtů a snídaně a paní Krupové za pomoc při překládání do němčiny.