Zápis z nočního jednání Žákovského parlamentu Dne 14.11 – 15.11.2014

17.11.2014 19:59
Přítomni zástupci tříd, pedagogický dozor Mgr. Eva Radimská, Mgr. Andrea Štolfová . Hosté 
 
Mgr. Jana Linhartová – ředitelka školy a Lukáš Holub
 
Program:
 
1) Uvítání, seznámení s programem, zhodnocení naší dosavadní činnosti.
 
2) Informace o Konferenci Ústeckých žákovských parlamentů, kde jsme v prvním bloku 
 
prezentovali naši činnost, v druhém bloku jsme ve skupinách  zpracovali  návrhy, 
 
které by měly zlepšit práci Ústeckého parlamentu, a ve třetím boku byla 
 
prezentována činnost Ústeckého parlamentu.
 
3) Paní ředitelka poděkovala všem za práci a aktivitu a seznámila nás s plány školy. Je 
 
třeba zajistit větší bezpečnost ve škole. Navrhujeme, aby službu u dveří vykonávaly 
 
vždy dva žáci z nejvyšších ročníků celý den.  Měli by mít k dispozici telefon, budou 
 
zaznamenávat návštěvy a doprovázet je po škole. Učivo si musí doplnit za spolupráce 
 
spolužáků a vyučujících.
 
4) Naše nejbližší akce a úkoly:
 
a) Připravili jsme podklady pro zajištění projektu Den plných her pro první i druhý 
 
b) Příprava akce Mikuláš – zajišťovat budou žáci devátých tříd. Děti dostanou malý 
 
c) Diskuse a informace o plese. Letos se bude konat 30.5 až po přijímacích 
 
d) Je třeba zjistit zájem o tradiční soutěže – Vojnovičovka má talent a Soutěž v YoYo 
 
stupeň. Pro první až čtvrté třídy se bude konat v úterý 16.12 a pro páté až deváté 
 
třídy 18.12 2014.  Zájemci o učení her se budou hlásit  u p.uč. Radimské - 
 
nemáme  obsazeny všechny hry. Tabulky a podklady připraví s p.uč. Štolfovou a 
 
Radimskou Ondra Holub, Eliška Hlavová, Barča Štolfová, Míša Štíchová, Ondra 
 
Dobrovolný a zájemci. 
 
balíček.
 
zkouškách. Pomoc při organizaci poskytnou vybraní žáci osmých tříd. Pomoc 
 
moderátorovi – Ondra Dobrovolný.
 
vání. Padl další návrh na akci „Bludiště“. Dobročinnou akci bychom chtěli dělat ve 
 
spolupráci s Ekotýmem na jaře. Padl návrh na akci Světluška, pomoc v psím 
 
útulku, nebo pomoc rybářům při čištění břehů. Pokračovat budeme ve sběru 
 
umělohmotných víček pro nemocné děti. 
 
5) Pomáhat bude náš parlament, ve spolupráci s paní učitelkou Markovou, při organizaci 
 
vánočního vystoupení pro rodiče. Moderovat bude Ondra Dobrovolný.
 
6) Dále paní učitelky Radimská a Štolfová ukázaly nové hry a naučily pravidla. Jedná se o 
 
hry, které byly zakoupeny na Deskohraní. Poté jsme si  tyto nové hry zkusili hrát a 
 
moc nás to bavilo. 
 
7) Když se uvolnila tělocvična, hráli jsme společně stmelovací hry, jako „pamatovák“, 
 
„molekuly“, „mrkvičky“ apod. a nakonec rychlou vybíjenou. Moc nás to bavilo.
 
8) Čas rychle utekl a mladší žáci šli spát, starší pak ještě popovídali a také usnuli 
 
spravedlivým spánkem.
 
9) Ráno jsme posnídali, uklidili a neradi se loučili.  Děkujeme mamince jedné z nás, která 
 
pro nás upekla koláč. Moc nám chutnalo.