Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 10.10.2016

16.10.2016 10:55

Chyběly třídy 3.A, 4.B, 7.B, 8.A a 8.B

1.  Přivítání předsedkyní Bárou Štolfovou.

2.  Jakub Lörinc informoval o práci v Ústeckém parlamentu např. Ekologické topení. má zájem pracovat v Ústeckém parlamentu- scházíme se každé úterý od 16:00. Je to velmi Kdo zajímavá práce v kolektivu mladých lidí.

3.  Dne 19.10.2016 od 18:00 hod. pořádá náš Žákovský parlament Diskopárty v tělocvičně. Touto novou akcí chceme nejen pobavit, ale i stmelit kolektiv našich členů. Provádět touto akcí nás bude Ondra Dobrovolný a Lukáš Holub, které určitě všichni dobře znáte. Na tuto akci může přijít každý jen se vstupenkou, navíc podepsanou zákonnými zástupci. Vstupenku odevzdá každý při příchodu. Vstupenky přinesou do tříd zástupci vedení našeho parlamentu tento týden.

4.  Naší schůzky se zúčastnila i paní ředitelka. Byl vznesený dotaz: proč se za celkovou výhru ve sběru papíru už nejezdí na celotřídní výlet. Paní ředitelka vysvětlila, že za první místo dostává třída 3000Kč, které může utratit dle vlastního uvážení s třídním učitelem. Paní ředitelka informovala členy parlamentu o tom, že k 1.2.2017 odchází ze školy a bude vypsán konkurz na nového ředitele školy.

5.  V listopadu se bude tradičně konat lampionový průvod, kterého se nejen zúčastníme, ale také se budeme podílet na jeho organizaci. Deváťáci mohou připravit občerstvení, které prodají a výtěžek peněz použijí na svůj ples.

6.  Připravujeme také noční jednání parlamentu, kde budeme opět připravovat projekt Den plný her a pak si zahrajeme společné hry a pobavíme se. Projektový den bude tradičně před vánočními prázdninami.

7.  Deváťáci se začnou připravovat na Mikuláše pro své spolužáky.

8.  Vyšlo nové číslo Sosákovy pětky. Všechny třídy již měly řadu pěkných akcí. Bylo by dobré se podělit s ostatními o vaše zážitky. Napište článek do našich novin. Poproste třídní učitele, aby vám pomohli.

9.  Máme velmi omlazený kolektiv moderátorů. Dávejte nám do schránky důvěry vaše přání, které budeme vysílat. Schránka důvěry je pro všechny, kteří chtějí něco zlepšit, nebo i pro ty, kteří potřebují pomoci.

 

 

 

Úkoly:

·      přečíst si nové číslo časopisu Sosákova pětka a poslat článek ze své třídní akce

·      házet návrhy do schránky důvěry - nové akce, písničky na přání atd…

·        sledovat webové stránky našeho parlamentu

·        informovat ve třídě o akci Discopárty

·        snažit se získat někoho, kdo by chtěl pracovat v Ústeckém parlamentu

·        deváťáci začnou připravovat Mikuláše a Lampiónový průvod

 

 

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 10.10.2016

Chyběly třídy 3.A, 4.B, 7.B, 8.A a 8.B

1.  Přivítání předsedkyní Bárou Štolfovou.

2.  Jakub Lörinc informoval o práci v Ústeckém parlamentu např. Ekologické topení. Kdo má zájem pracovat v Ústeckém parlamentu- scházíme se každé úterý od 16:00. Je to velmi zajímavá práce v kolektivu mladých lidí.

3.  Dne 19.10.2016 od 18:00 hod. pořádá náš Žákovský parlament Diskopárty v tělocvičně. Touto novou akcí chceme nejen pobavit, ale i stmelit kolektiv našich členů. Provádět touto akcí nás bude Ondra Dobrovolný a Lukáš Holub, které určitě všichni dobře znáte. Na tuto akci může přijít každý jen se vstupenkou, navíc podepsanou zákonnými zástupci. Vstupenku odevzdá každý při příchodu. Vstupenky přinesou do tříd zástupci vedení našeho parlamentu tento týden.

4.  Naší schůzky se zúčastnila i paní ředitelka. Byl vznesený dotaz: proč se za celkovou výhru ve sběru papíru už nejezdí na celotřídní výlet. Paní ředitelka vysvětlila, že za první místo dostává třída 3000Kč, které může utratit dle vlastního uvážení s třídním učitelem. Paní ředitelka informovala členy parlamentu o tom, že k 1.2.2017 odchází ze školy a bude vypsán konkurz na nového ředitele školy.

5.  V listopadu se bude tradičně konat lampionový průvod, kterého se nejen zúčastníme, ale také se budeme podílet na jeho organizaci. Deváťáci mohou připravit občerstvení, které prodají a výtěžek peněz použijí na svůj ples.

6.  Připravujeme také noční jednání parlamentu, kde budeme opět připravovat projekt Den plný her a pak si zahrajeme společné hry a pobavíme se. Projektový den bude tradičně před vánočními prázdninami.

7.  Deváťáci se začnou připravovat na Mikuláše pro své spolužáky.

8.  Vyšlo nové číslo Sosákovy pětky. Všechny třídy již měly řadu pěkných akcí. Bylo by dobré se podělit s ostatními o vaše zážitky. Napište článek do našich novin. Poproste třídní učitele, aby vám pomohli.

9.  Máme velmi omlazený kolektiv moderátorů. Dávejte nám do schránky důvěry vaše přání, které budeme vysílat. Schránka důvěry je pro všechny, kteří chtějí něco zlepšit, nebo i pro ty, kteří potřebují pomoci.

 

 

 

Úkoly:

·      přečíst si nové číslo časopisu Sosákova pětka a poslat článek ze své třídní akce

·      házet návrhy do schránky důvěry - nové akce, písničky na přání atd…

·        sledovat webové stránky našeho parlamentu

·        informovat ve třídě o akci Discopárty

·        snažit se získat někoho, kdo by chtěl pracovat v Ústeckém parlamentu

·        deváťáci začnou připravovat Mikuláše a Lampiónový průvod