Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 10.3.2015

17.03.2015 20:09
 
Nepřítomni: zástupci 3.A, 3.B, 3.D, 4.A, 4.D, 5.B, 6.A, 6,B, 6.C,8.A, a 9.B
 
Žádám třídní učitele těchto tříd, aby projednali se zástupci svých tříd nepřítomnost a 
 
společně zajistili plnění úkolů z parlamentu.
 
1) Zahájení a kontrola docházky
 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky:
 
a) požadavky a přání ke zlepšení čehokoli ve škole, aby se nám tu líbilo – termín do 
 
b) Návrhy na maskota Ústeckého parlamentu dnes předáme prostřednictvím Pavla 
 
c) Zájemce o práci v Ústeckém parlamentu – získávat bude Eliška Hlavová a Pavel 
 
d) Překvapení pro učitele – zajišťuje Maruška Lošťáková a deváté třídy
 
e) Osmé třídy předají seznam zájemců o práci hostesek a pořadatelů na plese 
 
3) Byl přednesen návrh a zjišťován zájem o projekt „Uklidíme svět“, který se má konat 
 
23.4.  Jde o úklid okolí Erbenovy vyhlídky. Zájem o tuto akci není – nezúčastníme se jí. 
 
Plánujeme podobnou akci v okolí školy.
 
4) Byla podána informace o možnosti účasti v soutěži „Vytvoř a vyhraj“. Soutěží třídní 
 
kolektivy.  Lze získat výhru pro školu i pro třídu. Nečekala jsem takový zájem. 
 
Přihlásily se třídy 7.B, 5,A a 4.B. Pokud bude mít zájem ještě některá ze tříd, které 
 
nebyly na naší schůzce, obraťte se na mne. Termín odevzdání je do 12.4.
 
5) Dětem se líbil projekt v Německu, těší se na výlet do Drážďan. Byl vznesen dotaz, zda 
 
by nebylo možné také pro děti, které se učí ruštinu něco uspořádat. Máme návrh, 
 
který projednám s paní ředitelkou a paní učitelkou Vrkočovou.
 
6) Informovali jsme o úspěchu Ondry Dobrovolného na celostátní soutěži Mladý 
 
moderátor, kde získal první místo ve své kategorii. Bude s ním rozhovor v našich 
 
novinách.
 
7) Piště prosím články do novin, dávejte nápady, návrhy, přání do schránky důvěry. 
 
Třiďte odpad a sbírejte umělohmotná víčka.
 
konce března. Některé třídy již odevzdaly. Ostatní osobně upozorní Pavel Vlček.
 
Endala na zasedání Ústeckého parlamentu. Zajistí Bára Štolfová.
 
Endal.
 
deváťáků. Zájemce o práci fotografa vítáme.
 
Zapsala: Eva Radimská