Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.3.2017

22.06.2017 21:43

Chyběla třída 9.A

Schůzku vedla předsedkyně Barbora Štolfová

1) Jednání se zúčastnila nová p. ředitelka –poděkovali jsme za zaplacení dopravy na exkurzi do Senátu ČR. Poté jsme se ptali na různé otázky

2) 27.3.2017 navštíví naši školu v 11 hodin pan senátor Doubrava. Besedovat budou žáci, kteří byli na exkurzi v Praze a žáci devátých tříd. Beseda se uskuteční v kinosále.

Uvítání se ujme předsedkyně parlamentu Bára Štolfová.

Moderovat bude Lukáš Wilda s Rózou Frišovou a Adélou Benešovou.

O fotodokumentaci a videozáznam se postará Čmuchař a Ludvarová

Třídy připraví dotazy a vhodí do schránky důvěry.

3) 24.4.2017 se uskuteční akce Vojnovičovka má talent. Přihlášky rozdají zástupkyně parlamentu, odevzdat přihlášky můžete do schránky důvěry nebo přímo paní učitelce Radimské. Je potřeba připravit pamětní listy a zajistit organizátory akce. Zájemci se budou hlásit u Aničky Chalupecké z 8.B.

4) Zájemci o pomoc při organizaci plesu deváťáků se budou hlásit také u Aničky Chalupecké.

5) 16.3.2017 se bude konat sběr papíru – snažte se, abychom nasbírali co nejvíc – sbíráme pro sebe.

6) Využívejte schránku důvěry.

7) Nezapomínejte psát příspěvky z akcí tříd do školního časopisu.

8) V Ústeckém parlamentu nás bude zastupovat další náš zástupce – Kuba Brož.

9) V dubnu budeme pomáhat při zápisu do prvních tříd a Dni otevřených dveří.