Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.4.2015

16.04.2015 14:02
Host: paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová
 
Nepřítomni: pouze zástupci z 9.B
 
Tímto moc děkujeme zástupcům všech tříd (kromě 9.B) za zodpovědný přístup.
 
1) Zahájení a kontrola docházky
 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky:
 
a) požadavky a přání ke zlepšení čehokoli ve škole, aby se nám tu líbilo . Odevzdala 
 
b) Kantýna – soutěž vyhrála 7.A – název SOS kantýna 
 
c) Zájemce o práci v Ústeckém parlamentu – získávat bude Eliška Hlavová a Pavel 
 
většina tříd – děkujeme i třídním učitelům za pomoc. Předáme paní ředitelce.
 
d) Překvapení pro učitele – Den učitelů. Velký dík od nás i paní ředitelky a všech 
 
e) Tříkrálová sbírka – u nás na škole jsme vybrali 12 898Kč, naše škola dostane 6 000 
 
f) Velký dík patří  třídě 7.B a jejich třídnímu učiteli, která se jediná na škole zapojila 
 
Endal, kteří pracují v tomto parlamentu a mají zkušenosti. Prosíme i třídní učitele 
 
o pomoc. Moc potřebujeme nové zástupce do ÚP
 
učitelů deváťákům, hlavně 9.A. Nápad byl od Marušky Lošťákové, hlavní 
 
organizace se ujala 9.A. Ještě více takhle dobrých nápadů. Věříme, že takto zdařilá 
 
akce se stane další tradicí.
 
Kč v červnu. Bude vybudováno hřiště na šachy a dámu a namalován panák na 
 
skákání.
 
do soutěže „Vytvoř a vyhraj“. Bylo by dobré, kdyby se jim podařilo získat pro 
 
školu 80 000Kč na vybavení tělocvičny a pro třídu 40 000Kč.  Držíme palce, ať 
 
vyhrají.
 
3) V rámci projektu „Uklidíme svět“ pořádáme ve čtvrtek 23.4 od 14 hodin úklid kolem 
 
školy. Po skončení si opečeme vuřty u táboráku, zazpíváme, popovídáme a zahrajeme 
 
hry.  Vuřty nám slíbila koupit naše paní ředitelka, které tímto moc děkujeme. Srdečně 
 
zveme všechny žáky i zaměstnance školy. Žáci přinesou přihlášku se souhlasem 
 
zákonného zástupce. Přihlášky rozdají ve třídách zástupci z ŽP ze třídy 8.A
 
4) Zapojíme se do projektu Český den proti rakoveně – 12.5 a 13.5 budou žáci 9.A 
 
prodávat kytičky za 20Kč. Vzhledem k tomu, že většina tříd druhého stupně je ve 
 
škole v přírodě, žádám třídní učitele, aby za třídu i sebe (pokud si budou chtít koupit 
 
kytičku a podpořit boj proti rakovině) předali peníze paní učitelce Štolfové a ta vám 
 
pak předá kytičky.
 
5) Jarní dětské slyšení s představiteli města se koná ve čtvrtek 30.4 na Magistrátu 
 
města. Zástupci ŽP ze 7.B  zjistí zájem dětí ve všech třídách, vybereme 10 zástupců, 
 
kteří budou hovořit za naši školu. 
 
6) Zástupci ŽP  z  8.B zjistí zájemce o práci hostesek a pořadatelů na plese deváťáků. 
 
7) Pilotní projekt spolupráce naší školy se školou německou pokračuje. Naši školu 
 
navštívili učitelé i žáci z Německa, 6.5 pojedou zástupci našich učitelů a žáků navštívit 
 
naše německé kamarády. Do konce roku se ještě uskuteční pobyt několika našich 
 
žáků v německých rodinách. Během příštího školního roku se uskuteční další 
 
vzájemné návštěvy a výměnné pobyty. Děkujeme hlavně paní učitelce Vrkočové a 
 
paní ředitelce.
 
8) Paní ředitelka také informovala o budoucí možnosti zapůjčení pálek na stolní tenis u 
 
naší paní Kopecké v recepci u hlavního vchodu. Dále jsme byli informováni o sběru 
 
papíru v červnu. Pan učitel Vosyka bude informovat o tom, kolik která třída nasbírala, 
 
všichni si spočítáme, kolik potřebujeme nasbírat, abychom mohli zvítězit. Všichni 
 
ještě mají šanci. Vítězná třída dostane 3 000Kč, druhá 2 000 Kč, třetí 1 000Kč. 
 
Vyhodnoceni budou i nejlepší sběrači – jednotlivci.
 
9) Dále jsme byli informováni o Bukovském červánku,  kde budeme jako každý rok 
 
pomáhat a o připravovaném projektu Týden zdraví.
 
10) Piště prosím články do novin, dávejte nápady, návrhy, přání do schránky důvěry. 
 
Třiďte odpad a sbírejte umělohmotná víčka.