Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 14.3.2016

25.03.2016 22:10

Chyběla třída 4. A.

1. Poděkování všem, kteří pomáhali při slavnostním otevření výstavy k 50. výročí založení naší školy.

2. 21. 3. 2016 od 14:30 se bude konat Vojnovičovka má talent. Kdo ještě nedal přihlášku a chce se zúčastnit, dodá přihlášku co nejdříve. Technické zabezpečení a moderování – Ondra Dobrovolný. Diplomy připraví Bára Štolfová, dodá také seznam pomocníků.

3. Seznam pořadatelů a hostesek z osmých tříd, kteří budou pomáhat při zajišťování plesu deváťáků dodá Barča Štolfová. Poté všichni přinesou souhlas rodičů.

4. Ve čtvrtek 17. 3. 2016 v 7:15 přijdou zástupci dětí i paní učitelka ze školy Pod Holoměří, chtějí se podívat na naše ranní vysílání rozhlasu. Předáme jim naše zkušenosti z vysílání.

5. Na 29. 3. 2016 připravují 9. třídy překvapení pro učitele ke Dni učitelů.

6. Poděkování paní ředitelky za účast na schůzkách a aktivitu.

7. Navštívila nás česká televize.

Úkoly:

Házet náměty, přání i stížnosti do schránky důvěry.

Psát články z činnosti třídy do školního časopisu.

Podívat se na web parlamentu alespoň 1x za měsíc, jsou tam všechny akce, články i fotodokumentace.

Přihlášky do akce Vojnovičovka má talent.