Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 21.10.2014

22.10.2014 21:11
Účast zástupců všech tříd. Moc děkujeme za spolupráci. Chyběli jen zástupci devátých tříd, 
 
protože byli na exkurzi v Praze.
 
1) Přivítání, kontrola docházky.
 
Poděkování všem, kteří pomáhali na akcích Představ svého zvířecího kamaráda a 
 
Deskohraní v Praze. 
 
2) Akce v listopadu:
 
- Lampiónový průvod – požádat rodiče o pomoc při pečení a prodeji pečiva, 
 
provést propagaci ve třídách, seznámit žáky ve třídách s historií oslav sv. Martina, 
 
kdo může pomoci při organizaci – ihned se hlásili žáci, kteří jsou ochotni pomoci. 
 
3) Příští jednání parlamentu bude 14.11 od 18 hodin – Noční jednání parlamentu. 
 
Budeme připravovat projekt Den plný her a potom hrát různé společné hry na 
 
stmelení kolektivu. Z Deskohraní jsme přivezli 9 nových her, které je nutno se naučit, 
 
abychom je mohli předvést na tomto projektu. Přihlášky byly rozdány – podepsané 
 
přihlášky vrací děti přímo paní učitelce Radimské, nebo do schránky důvěry.
 
4) Deváté třídy začnou připravovat Mikuláše.
 
5) Ranní dvacítka – letos máme hodně malých moderátorů a techniků, jsou velmi snaživí 
 
a šikovní, ale chvíli bude trvat, než vše zvládnou. Hodně jim v tom pomáhají starší, 
 
zkušenější koordinátoři. Vytváříme prima kamarádský kolektiv Prosíme o nápady, 
 
náměty, přání – dávejte do schránky důvěry.
 
6) Všechny třídy už i loni měly dávat články ze své činnosti do Sosákovy pětky. Je jen 
 
málo tříd, které tak dělají. Podělte se se všemi o zážitky ze svých činností.
 
7) V listopadu bude pořádat Ústecký žákovský parlament Dětské slyšení – termín ještě 
 
neznáme. Určitě se aktivně zúčastníme.
 
8) Úkoly:
 
- informovat o schůzce
 
- ve třídách informovat o akci Lampiónový průvod, seznámit s historií oslav 
 
- poslat články do novin o činnosti třídy
 
- dávat podněty a návrhy do schránky důvěry – dávejte příspěvky – aktuality, 
 
- odevzdat přihlášky na Noční jednání parlamentu
 
- deváté třídy začnou připravovat Mikuláše
 
- pokud některá třída bude mít návrh společné nové akce - předá návrh 
 
- všichni budou sledovat webové stránky Žákovského parlamentu
 
sv.Martina, požádat rodiče o pomoc při pečení, provést propagaci
 
výsledky soutěží, písničky na přání, blahopřání apod.
 
předsedkyni, případně p.uč. Radimské