Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 3.9.2015

04.09.2015 15:34


Host: paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová

Chybějící zástupci tříd: 3.A, 4.A, 4.D. Žádáme zvolené
zástupce tříd, aby se účastnili jednání parlamentu, které bude jedenkrát za
měsíc v pondělí o velké přestávce. Všichni zástupci tříd, kteří dali své
e-mailové adresy, dostanou pozvání e-mailem, ti, kteří nemají tyto adresy,
budou pozváni prostřednictvím svých třídních učitelek. Pozvání bude také
vysíláno školním rozhlasem. Z každého jednání bude zápis poslán všem
třídním učitelům i vedení školy, bude viset na nástěnce našeho parlamentu a
bude umístěn na webu parlamentu.

1)     
Přivítání, představení "starých" i "nových" členů Školního parlamentu, kontrola zástupců
tříd. Poděkování všem, kteří pomáhali na akci Hurá do školy.

2)     
Paní učitelka Radimská vysvětlila důležitost práce našeho parlamentu,  informovala o připravovaných akcích Všichni členové byli seznámeni s činností a povinnostmi zástupců tříd, s Žákovskou ústavou a složili slib. Žákovský parlament se skládá z:

Třídního sněmu - všichni žáci třídy,

Školního sněmu - zástupci tříd,

Ústeckého parlamentu - zástupci škol  - žádáme zájemce o práci v Ústeckém
parlamentu, aby se hlásili u p.uč. Radimské. S činností tohoto orgánu jste
byli seznámeni na konci šk. roku - prezentací Pavla Endala,

Krajského parlamentu
zástupci okresu - zde letos nemáme zástupce,

Národního parlamentu - zástupci z krajů - zde letos
také nemáme zástupce.

3)     
Paní ředitelka pozdravila všechny zvolené zástupce tříd, poblahopřála jim ke zvolení
a popřála hodně úspěchů v naší práci. Řekla, že 8.9. slaví naše škola své
50. výročí a v tento den se nebudeme učit, ale budeme slavit. Je pro nás
připraven projekt.

4)     
Volba
Školního sněmu -        předseda -  Barbora Štolfová - 8.B

                                místopředsedové - Zuzka Tovarová - 9.A                                                                   
                                                           Anna Chalupecká - 7.B

     
                               zapisovatel - Klára Herišerová - 7.C

                               tiskový mluvčí - Ondřej Dobrovolný, Eva Čmuchařová

5)     
Spolupráce se školním časopisem Sosákova pětka a ranním vysíláním Ranní dvacítka (za
třídu posílat články z akcí, nápady, informace, žádosti dávat do schránky
důvěry nebo osobně p. uč. Radimské). Sledovat web našeho parlamentu a dodávat
články a fotodokumentaci, který na tento web umístíme.

6)     
Seznámení s plánem našeho parlamentu na tento šk. rok. Visí na naší nástěnce.

7)     
Žádáme všechny starší ročníky, aby se zamyslely nad patronací u mladších dětí. Pokud
se některá třída rozhodne (samozřejmě s vědomím a souhlasem třídních
učitelů) pro práci patronů, informujte p. uč. Radimskou a informujte o vašich
společných aktivitách na stránkách našeho časopisu a ve školním vysílání. Rádi
bychom také umístili články a fotodokumentaci na náš web parlamentu.

         Přejeme hodně úspěchů, radosti ze společných akcí a z vytvoření kamarádských vztahů.

9)      Příprava na sběr, který proběhne ještě v září.

10)  Zjišťovali jsme zájem o tradiční akci "Představ svého zvířecího kamaráda" - zájem je, termín určíme. Přihlášky připraví a zajistí Barbora Štolfová a Zuzka Tovarová.

Zájem o Deskohraní v Praze je - bližší informace dostanete - předběžný termín 7.10.

11)  Úkoly:

-         
informovat
o schůzce

-         
poslat
články do novin o činnosti třídy

-         
dávat
podněty a návrhy do schránky důvěry

-         
informovat
o Ústeckém parlamentu - zjistit zájemce o tuto práci

-         
zajistit
na září, případně na začátek října akci "Představ svého zvířecího kamaráda"

-         
pokud
některá třída bude mít návrh společné nové akce ve škole, předá návrh předsedkyni,
případně p.uč. Radimské

-         
zjistit
zájem ve třídách o patronátní spolupráci

Zapsala: Klára Herišerová