Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 4.4.2016

07.04.2016 07:11

Chyběli zástupci tříd: 3.D, 6.A, 5.B

Schůzku vedla předsedkyně Barča Štolfová, zápis provede Klárka Herišerová.

1. Poděkování účastníkům a organizátorům soutěže Vojnovičovka má talent, akce se moc povedla.

2. Poděkování devátým třídám za překvapení pro učitele - akce se moc povedla, učitelé měli velikánskou radost. Žáci si zkusili, jaké to je „z druhé strany“. Akce se stává tradicí. Osmáci se těší na příští rok.

3. Poděkování koordinátorovi a redaktorům ranního vysílání za vstřícné přijetí paní učitelky a dívenky ze ZŠ Vinařská a podělení se o zkušenosti.

4. Konalo se spaní ve škole 9.tříd - stmelení obou tříd, příprava plesu, předtančení, nástup apod.

5. Barča Štolfová rozdá zájemcům o práci hostesek a pořadatelů na plese (z osmých tříd) souhlas rodičů s jejich účastí. Tento souhlas předají žáci paní uč. Radimské.

6. 11.5.2016 se zapojíme do akce Boj proti rakovině prsu. Prodej kytiček budou zajišťovat dvojice členů parlamentu s asistentkou. Ve třídách zajistěte, aby žáci měli tento den 20 Kč na zakoupení kytičky.

7. 11.5.2016- focení nejlepších žáků tříd. Jako vždy zajistíme dvě dvojice žáků z parlamentu, kteří pomůžou p. fotografovi.

8. Kuba Lörinc informoval o činnosti Ústeckého parlamentu – hledáme další zájemce o tuto práci a zastoupení naší školy.

9. Eva Čmuchařová – šéfredaktorka našich novin žádá, aby každá třída alespoň jedenkrát za rok dodala článek o své činnosti.