Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 8.2.2016

12.02.2016 09:18

Chyběli zástupci 3.B a 4.B

* Kontrola docházky.

* Poděkování za Tříkrálovou sbírku a za akci zápis do prvních tříd.

* Bude se konat akce Vojnovičovka má talent - zájem je, termín určíme a přihlášky se budou roznášet po třídách.

* Od sdružení rodičů jsme dostali placky s logem školy - budou se používat na společné akce. Po akci se budou vracet.

* 11.2.2016 v 7:15 přijdou lidé z Ústeckého deníku - zajímat se budou o školní rozhlas, školní časopis a náš parlament. Vybraní moderátoři a technici se dostaví ve středu ráno a dohodnou se na čtvrtečním vysílání. Přítomna bude šéfredaktorka našich novin a předsedkyně našeho parlamentu.

* Novoroční jednání s primátorkou - informace o Ústeckém parlamentu, potom se kladly otázky. Nejzajímavější byla: Proč v městském plaveckém bazénu Klíše nejsou tobogány? Naše škola je na seznamu 3 škol na zateplení a opravu školy.

 

Úkoly:

* Připravit se na sběr papíru.

* Soutěž ve sběru víček - ve třídách.

* Dávat náměty do schránky důvěry, novin a rozhlasu.

* Zeptat se na spokojenost s kantýnou ale i připomínky - sepsat.

* Zjistit ve třídách, zda je zájem o nějakou jinou akci či soutěž.

 

 

Zapsala: Klára Herišerová