Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 9.12.2014

10.12.2014 20:13

Schůzka se konala ráno od 7 hodin. Dostavili se zástupci jen šesti tříd. Informace o schůzce byla nejen v plánu, byla hlášena rozhlasem celý týden, ale i na informační tabuli v sekretariátu byla tato informace. Žádáme proto o sledování plánu a prosíme třídní učitele o připomenutí dětem. Z důvodu nízké účasti  jsme se sešli ještě jednou o velké přestávce. Zde už byli zástupci všech tříd,kromě 9.B.

Ráno naše jednání navštívila i paní ředitelka, která informovala o akcích, které budou do konce kalendářního roku. Dále informovala o nové kantýně, kterou si budeme moci vymalovat. Návrhy na způsob vymalování můžete házet do schránky důvěry, nebo se dohodněte ve třídách a dejte návrh za celou třídu. Vítězný návrh předložíme paní ředitelce. Od ledna bude určena služba z devátých a osmých tříd, která bude držet dozor u vchodu, bude pouštět a provázet návštěvy. Učivo toho dne si musí zajistit přes spolužáky, nebo poprosit asistenty o okopírování. Nebudou omlouváni další hodiny. Dále paní ředitelka informovala o akci v DDM v sobotu 13.12. -   Vánoční rolnička. Informace hlásí moderátoři v ranním vysílání, letáček s podrobnostmi visí na škole.

 

1)      Poděkování všem, kteří pomáhali na akcích - Noční jednání parlamentu a příprava Dne her, všem, kteří jeli do Brna na vyhodnocení nejlepšího školního časopisu, našim deváťákům za skvěle zvládnutého Mikuláše.

2)      10.12 se zúčastní zástupci našeho parlamentu Vánočního dětského ústeckého slyšení s představiteli města. Budeme tam diskutovat a ptát se na otázky, které nás zajímají. Otázky jste mohli házet do schránky důvěry.

3)      Den plný her jsme připravili na Nočním jednání parlamentu.  Je třeba ještě dokončit tabulky, které budou na dveřích tříd  - zajistí Ondra Holub. Vylepení na třídy zajistí Maruška Lošťáková a Eliška Hlavová v pátek 12.12. V pátek Ondra Dobrovolný ve školním rozhlase podá informace k tomuto projektu.

4)      Budeme se podílet na organizaci Adventního koncertu pro přátele školy ve čtvrtek 11.12.  i  na Adventním koncertu pro rodiče v pondělí 15.12. Informace zúčastněným podá paní učitelka Radimská

5)      5. – 11. ledna – podílíme se naTříkrálové sbírce, kterou pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem. Kostýmy a kasičku nám zapůjčí. Požádáme rodiče i formou e-mailů o příspěvek. Děti budou chodit i na další místa. 60% vybraných peněz by měla dostat škola pro postižené děti, 40% by měla dostat charita.

6)      Ranní dvacítka – prosíme o nápady, náměty, přání – dávejte do schránky důvěry.

7)      Všechny třídy už i loni měly dávat články ze své činnosti do Sosákovy pětky. Je jen málo tříd, které tak dělají. Podělte se se všemi o zážitky ze svých činností.

8)      Úkoly:

-          informovat o schůzce

-          ve třídách informovat o akcích školy i o Vánoční rolničce

-          poslat články do novin o činnosti třídy

-          dávat podněty a návrhy do schránky důvěry – dávejte příspěvky – aktuality, výsledky soutěží, písničky na přání, blahopřání apod. Dávejte návrhy na vymalování kantýny.

-          všichni budou sledovat webové stránky Žákovského parlamentu