Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 9.9.2014

10.09.2014 13:33
Chybějící zástupci tříd: 3.D, 4.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.A, 9.B. Žádáme zvolené zástupce tříd, aby se 
 
účastnili jednání parlamentu, které je jedenkrát za měsíc v úterý od 7 hodin.
 
1) Přivítání, představení „starých“ i „nových“ členů Školního parlamentu, kontrola 
 
zástupců tříd
 
Poděkování všem, kteří pomáhali na akci Hurá do školy.
 
2) Paní učitelka Radimská vysvětlila důležitost práce našeho parlamentu, informovala 
 
o připravovaných akcích a kroužcích i o placení kroužků. Všichni žáci, kteří chodí 
 
do družiny nebo školního klubu, mají všechny kroužky zdarma. Dále informovala 
 
o projektu 72 hodin – Ruku na to! Vzhledem k loňským zkušenostem se letos 
 
neúčastníme. Případně na jaře zorganizujeme veřejně prospěšnou akci na úklid. 
 
S návrhy, dotazy i čímkoli dalším se obracejte na p.uč. Radimskou a zvolenou 
 
předsedkyni a místopředsedy.
 
3) Všichni členové byli seznámeni s činností a povinnostmi zástupců tříd, s Žákovskou 
 
ústavou a složili slib. Žákovský parlament se skládá z :
 
Třídního sněmu – všichni žáci třídy
 
Školní sněm – zástupci tříd
 
Ústecký parlament – zástupci škol - za naši školu - Lenka Lehrová, Pavel Endal. Letos 
 
chce zde pracovat i Ondřej Dobrovolný a Pavel Vlček. Bude-li mít někdo ještě zájem o 
 
tuto práci budeme moc rádi, že bude reprezentovat naši školu.
 
Krajský parlament - zástupci okresu – zde letos nemáme zástupce
 
Národní parlament – zástupci z krajů – zde letos také nemáme zástupce
 
4) Volba Školního sněmu – předseda – Eliška Hlavová
 
 místopředsedové – Pavel Vlček, Barbora Štolfová 
 
 zapisovatel – Michaela Štíchová
 
 tiskový mluvčí – Ondřej Dobrovolný, Eva Čmuchařová
 
5) Spolupráce s školním časopisem Sosákova pětka a ranním vysíláním Ranní dvacítka 
 
( za třídu posílat články z akcí, nápady, informace, žádosti dávat do schránky důvěry 
 
nebo osobně p. uč. Radimské). Sledovat web našeho parlamentu a dodávat články a 
 
fotodokumentaci, který na tento web umístíme.
 
6) Seznámení s plánem našeho parlamentu na tento šk. rok. Visí na naší nástěnce.
 
7) Dětský čin roku 2014. Pokud někdo ví o dítěti, které učinilo významný čin roku, 
 
soutěží se v těchto kategoriích:
 
- záchrana lidského života
 
- pomoc přírodě
 
- pomoc ostatním
 
- dobrý nápad
 
- kolektivní pomoc
 
- pomoc na netu
 
- pomoc starším lidem 
 
 8) Informace o patronátních třídách. Letos aktivně a ke spokojenosti dětí z obou 
 
 patronátních tříd i učitelů byly utvořeny tyto patronace.
 
 7.B – s 2.D pan učitel Hájek a paní učitelka Krejčová
 
 8.B – s 1.D paní učitelka Radimská a Tomevová
 
 9.A – s 1.D paní učitelka Štolfová a Vodrážková
 
 Přejeme hodně úspěchů, radosti ze společných akcí a z vytvoření kamarádských vztahů.
 
9) Příprava na sběr.
 
10) Zjišťovali jsme zájem o tradiční akci „Představ svého zvířecího kamaráda“ – zájem je, 
 
termín určíme. Přihlášky připraví a zajistí Barbora Štolfová a Michaela Štíchová
 
Zájem o Deskohraní v Praze je – bližší informace dostanete – předběžný termín 7.10.
 
11) Úkoly: 
 
- informovat o schůzce
 
- poslat články do novin o činnosti třídy
 
- dávat podněty a návrhy do schránky důvěry
 
- informovat o Ústeckém parlamentu – zjistit zájemce o tuto práci
 
- zajistit na září, případně začátek října akci „Představ svého zvířecího kamaráda“
 
- pokud některá třída bude mít návrh společné nové akce ve škole, předá návrh 
 
předsedkyni, případně p.uč. Radimské