Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne18.5.2015

21.05.2015 21:42

 

1)      Zahájení a kontrola docházky – malá účast – hodně tříd ve škole v přírodě

2)      Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky:

a)      Zájemce o práci v Ústeckém parlamentu – získávat bude Eliška Hlavová a Pavel Endal, kteří pracují v tomto parlamentu a mají zkušenosti. Ve středu 20.5 se sejde celý druhý stupeň v kinosále a Pavel Endal připraví prezentaci o práci Ústeckého parlamentu. Zájemci o tuto práci se sejdou po skončení a dohodnou se o termínu návštěvy. Prosíme i třídní učitele o pomoc.

b)      Poděkování všem účastníkům projektu „Uklidíme svět“

c)      Poděkování všem, kteří podpořili akci Den proti rakovině zakoupením kytičky.

d)      Poděkování všem účastníkům setkání s představiteli města za aktivní zapojení se do diskuze. Byli jsme opět nejaktivnější.

 

3)      Zástupci ŽP  z 8.B a 8.A se budou aktivně podílet při organizaci plesu deváťáků.

4)      Připravujeme Noční jednání našeho žákovského parlamentu, které se bude konat

 5. – 6.6. Všichni, kteří pracují v parlamentu, redaktoři školního časopisu a redaktoři ranního vysílání, přinesou přihlášku paní učitelce Radimské  do 29.5. Budeme hodnotit naši práci, navrhovat další aktivity pro příští rok, navrhovat nového předsedu našeho parlamentu, opékat vuřty, zpívat, bavit se a hrát hry. Spolu s námi prožijí tento den kamarádi z patronátní školy z Chemnitz. Ráno 6.6 budeme pokračovat na Bukovském červánku. Děkujeme paní ředitelce, která nám přislíbila nákup vuřtů na opékání.

5)      Chystejte si sběr. Všichni ještě mají šanci. Vítězná třída dostane 3 000Kč, druhá 2 000 Kč, třetí 1 000Kč. Vyhodnoceni budou i nejlepší sběrači – jednotlivci.

6)      Piště prosím články do novin, dávejte nápady, návrhy, přání do schránky důvěry. Třiďte odpad a sbírejte umělohmotná víčka.

 

Zapsala: Eva Radimská