Zasedání žákovského parlamentu17.2.2015

18.02.2015 20:08

Dne 17.2. se v 7:00 hodin sešli zástupci  jen z pěti tříd. Z tohoto důvodu se konalo nové zasedání o velké přestávce, na které se nedostavili zástupci tříd 9.B, 3.A a 3.B.Žádáme o sledování plánu a hlášení školního rozhlasu. Je ostudou, když na naše zasedání přijde paní ředitelka jako host a zástupci tříd zapomenou.

 

1) Jedna z projednávaných věcí je nábor členů do Ústeckého parlamentu.

Zajímají tě aktuální informace z města? Účastníš se rád nejrůznějších akcí?

Komunikuješ rád s ostatními lidmi? Vymýšlíš rád nové projekty?

Chceš vědět něco víc o svém městě? Máš týmového ducha?

Pokud ano, neváhej dorazit na jakékoli zasedání Ústeckého parlamentu dětí vždy v úterý od 16 hodin v DDM. Naše škola potřebuje nové zástupce, protože současní členové jsou deváťáci a budou letos končit u nás na škole.

2) Vyhodnocení nejlepšího návrhu kantýny se bude konat začátkem března. Návrh vybere paní ředitelka společně s majitelkou kantýny.

3) Ve čtvrtek 19.2. se koná schůzka účastníků zájezdu do Prahy na Mistrovství Evropy v halové atletice

4) Akce Vojnovičovka má talent bude zrušena, místo této akce by měl proběhnout dvoudenní projekt Podpora zdravé výživy. Uskutečnil by se začátkem června, škola by dostala ocenění Zdravá škola.

5) Ústecký parlament dětí a mládeže pořádá soutěž ,,kresli maluj vytvářej a navrhni tak maskota Úpdm“ Návrh odevzdávejte do 10.3. 2015p.uč. Radimské. Letáček s informacemi visí na nástěnce našeho parlamentu. Mohou využít i vyučující Vv ve všech třídách.

6) Ples 9. tříd se bude konat 30.5. Zájemci z osmých tříd o práci hostesek a pořadatelů se budou hlásit paní učitelce Radimské. Půjde o pomoc při organizaci, ale také získání zkušeností při organizaci příštího plesu.

7) Bukovský červánek se bude konat 6.6.

8) Vodácký kurz se letos konat nebude, byl vystřídán zájezdem do Anglie- na vodácký kurz by nejel dostatek instruktorů. Snad zase příští rok.

9) Za sběr škola obdržela cca 10 000 Kč, část této částky obdrží třídy, které se umístí na 1.-3. místě ,na výlet.

10) Oprava školy se bohužel přesune na příští rok. Oprava by měla trvat až 18 měsíců.

11) Na škole se v budoucnu má postavit  recepce. Zadní vchod školy,  (vedle šaten 2. stupně), bude sloužit pouze pro zásobování. Naopak u vchodu předního (u šaten 1.stupně),  by byla recepční p. Kopecká, která by nahlašovala návštěvy, pozdní příchody, otevírala by šatny, atd.

12) Úkol na příští jednání – Pavel Endal,  Barbora Štolfová a Pavel Vlček  sestaví  dotazník co chybí ve škole, co by se mohlo zlepšit, či předělat. Zástupci všech tříd na svých třídních hodinách se svými třídními učiteli sepíší názor třídy a předají ho paní učitelce Radimské. Termín – do konce března.

13) Webové stránky našeho parlamentu přihlásíme do soutěže. Založil je Lukáš Holub a Anežka Marková. Dnes je administrátor Lukáš Holub. Během tohoto roku povede a zaučí dalšího administrátora Františka Štolfu.

Úkoly:

-          Zpracovat a předat za třídu požadavky a přání na zlepšení  čehokoli ve škole  - do konce března

-          Návrh na maskota Ústeckého parlamentu – do 10.března – p.uč. Radimské

-          Nahlásit p.uč. Radimské zájemce o práci v Ústeckém parlamentu – potřebujeme zástupce pro příští rok. Informace podají  PavelEndal a Eliška Hlavová, kteří zde aktivně pracují a líbí se jim práce v tomto kolektivu. Vyjíždí i do zahraničí. Schůzky jsou vždy v úterý od 16. hodin.

-          Zlepšit činnost třídních zástupců – sledovat zápisy, plány, webové stránky našeho parlamentu, plnit úkoly. Sledovat rozhlasové vysílání, kde upozorňujeme na akce.

-          Psát do školního časopisu příspěvky o činnosti tříd.

-          Využívat schránku důvěry.

-          Sbírat umělohmotná víčka.

 

Zpracovala Michaela Štíchová, Barbora Štolfová