Zažijte vzdělávání jinak

02.06.2013 15:44

ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem se připojila k akci „Zažít vzdělávání jinak“ vyhlášené sdružením Eduin v rámci půlroční debatní kampaně „Česko mluví o vzdělávání“. Jejím cílem je ukázat nové metody práce s dětmi.

Naši žáci se zapojili workshopem na téma „Představujeme činnost žákovského parlamentu“ , který si zorganizovali samy děti pracující ve školním parlamentu, školních novinách Sosákova pětka a školním rozhlasovém vysílání Ranní dvacítka.

V pátek 31. května si mohli návštěvníci poslechnout vysílání školního rozhlasového vysílání již od 7:40, od 8:30 následovala v kinosále přednáška zcela v režii žáků z vedení školního parlamentu. Seznámili zájemce s akcemi, jež byly parlamentem zorganizovány. Děti samy jsou schopné vymyslet, připravit a zorganizovat nebo aktivně pomáhat při školních akcích.

Redaktoři školního časopisu „Sosákova pětka“ se pochlubili ukázkami jak starších, tak i nových čísel časopisu a prací ve vzdělávacím oboru Mediální výchova.

Náš žákovský parlament nefunguje jako solitér, ale je zapojen do struktury parlamentů dětí a mládeže a deleguje své členy do Ústeckého parlamentu dětí a mládeže, Krajského parlamentu a jeho předsedkyně se již několikrát zúčastnila listopadového zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže.

Workshop děti připravovaly několik dní – sestavily prezentace, připravily nástěnky, trénovaly průvodní slovo a také napekly ve školní kuchyňce pohoštění pro naše hosty. Celá akce se podařila a návštěvníky velmi zaujala. Jediným mráčkem je malý zájem a nízká účast veřejnosti – i přes propagaci na webu školy, v tisku, plakátky apod. se přišlo podívat jen málo zájemců.