Plán činnosti

květen 2014

28.04.2014 11:30
1) Návštěva Domova důchodců – pokračování v dobročinné akci, měsíční    návštěvy u seniorů. Mgr. Nademlejnská s devátými třídami a Mgr.    Mašková s 2.A   2) Dobročinná akce – sběr umělohmotných víček pro Lukáše Zacha   3) Konec soutěž „Vyhraj se...

duben 2014

23.03.2014 19:12
  1) Návštěva Domova důchodců – pokračování v měsíčních návštěvách, dobročinná činnost   2) Jarní dětské Ústecké slyšení – 3. dubna   3) Vyhraj se svojí školou – sbírání a registrace kartiček z Tesca   4) Dobročinná akce – sběr umělohmotných víček pro Lukáše...

únor 2014

28.02.2014 11:29
1) Pokračování v návštěvách Domova důchodců – Mgr. Hanka Bejčková se svou třídou   2) Příprava plesu deváťáků   3) Příprava akce „Vojnovičovka má talent“ – termín konání bude 31.3.   4) Schůze Žákovského parlamentu 17.2. o velké přestávce   5) Nové číslo...

leden 2014

21.12.2013 20:30
  1) Pokračování v návštěvách v Domově důchodců v ulici V Klidu s paní uč. Markovou a   Bejčkovou   2) Pomoc při zápisu do prvních tříd a Dni otevřených dveří   3) Příprava plesu – deváťáci   4) Schůze Žákovského parlamentu – host paní Nováková Tereza –...

prosinec 2013

21.12.2013 20:23
  Doplnění plánu z listopadu.   Všechny akce v listopadu proběhly - viz. zápis, články na webu parlamentu i školy i    fotodokumentace. Navíc proběhne 25.11 od 14.3O hod. soutěž v yoyování ve spolupráci    s pracovníky prodejny Lardon – viz. letáčky na...

listopad 2013

21.12.2013 20:21
  Všechny akce z minulého plánu proběhly – viz zápis, články a fotodokumentace na webu    parlamentu i školy.   1) Pomoc při organizaci akce Lampiónový průvod.   2) Noční jednání Žákovského parlamentu – 15.11   - příprava projektu Den plný her pro...