PLÁN  PRÁCE ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU na šk. rok 2014 – 2015

 

Žákovský parlament, volí Žákovský sněm, který se skládá ze zástupců všech tříd od třetích do devátých tříd. Žákovský sněm se schází 1x měsíčně ve sborovně školy, jinak dle potřeby. Celoročně zajišťuje ranní vysílání školního rozhlasu – Ranní dvacítka. Spolupracuje s redaktory školního časopisu Sosákova pětka. Zástupci našeho parlamentu pracují v Ústeckém parlamentu  dětí. Spolupracujeme s tímto parlamentem. Cílem je utvořit kolektiv dětí bez rozdílu věku , které se znají, spolupracují, chovají se k sobě i ostatním slušně a ohleduplně a těší se na společné akce, na jejichž organizaci se sami podílejí. Budeme podporovat vytvoření patronátních tříd.

 

Září

            -          Hurá do školy – vítání prvňáčků a předškoláků – 1.9.2014

            -          příprava a nábor do zájmových útvarů

            -          doplnění zástupců tříd do Školního parlamentu, první zasedání Šk parlamentu, volba Žákovské rady, nového předsedy a místopředsedů

-          zahájení školního vysílání od 2.9, získání nových techniků a moderátorů a rozdělení činnosti podle dnů, volba koordinátorů apod

-          doplnění nových redaktorů a zahájení činnosti novinářů  Sosákovy pětky

-          sběr

Říjen

-          zahájení činnosti zájmových útvarů – dle rozpisu

-          Školní sněm –  zastoupení v Ústeckém parlamentu

-          Školní vysílání  dle rozpisu , plus mimořádná vysílání

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          5. ročník  akce „Představ svého zvířecího kamaráda“ , bude- li zájem

-          Deskohraní  v Praze – turnaje, nové logické= hry

-          Zapojení do celostátního projektu – 72 hodin – Ruku na to. – druhý ročník

 

Listopad

-          Lampiónový průvod – 11.11.2014

-          Zájmové útvary – dle rozpisu

-          Školní sněm – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          sběr

-          Příprava projektu Den plný her, pokud bude zájem

-          Noční jednání Žákovského parlamentu – příprava projektu Den plný her, stmelení kolektivu

 

Prosinec

-          Mikuláš – deváté ročníky pro žáky NŠ – 5.12.2014

-          Výtvarné činnosti – vánoční dekorace

-          Zájmové útvary – dle rozpisu

-          Pomoc paní učitelce Markové při organizaci vánočního vystoupení pro rodiče.

-          Školní sněm – úterý 9.12 od 7 hod. ve sborovně.

-          Pokračujeme ve sběru umělohmotných víček pro Lukáška Zacha

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Příprava Dne otevřených dveří na leden

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Den plný her -– seznámení s novými strategickými  hrami a mankalovými hrami -  zajistí žáci Žákovského parlamentu společně s Ra, Št, - 16.1 I. stupeň, 18.12 – – II. stupeň

-          Sbírka pro psí útulek a návštěva psího útulku

Leden

-          Příprava plesu deváťáků

-          Zájmové útvary – dle rozpisu

-          Školní sněm – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Zápis do prvních tříd a Den otevřených dveří – 18.1.2015

-          Sběr

Únor

-          Zájmové útvary – dle rozpisu

-          Příprava školního plesu devátých tříd

-          Školní sněm – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Příprava akce „Vojnovičovka má talent“- dle zájmu

Březen

-          Zájmové útvary – dle rozpisu

-          10. března od 7 hodin ve sborovně – schůzka Žákovského parlamentu

            -          27.3 malé překvapení pro naše učitele ke Dni učitelů

-          Školní sněm – dle rozpisu

-          Naše kantýna – vyhodnocení námětů ze tříd 

-          Ve třídách zpracovat a odevzdat do 30.3 p.uč.Radimské návrhy, přání a požadavky na zlepšení čehokoli ve škole.

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Sběr

-          Vojnovičovka má talentu

Duben

            -        Naše kantýna – vyhodnocení námětů ze tříd (výzdoba, název, sortiment prodeje)

            -        Předání námětů  ze tříd  na akce a zlepšení prostředí ve škole.

            -        Stále získávat zájemce o činnost v Ústeckém parlamentu

            -        Příprava plesu deváťáků – hostesky, pořadatelé

            -        Třídy, které se zapojily do soutěže „Vytvoř a vyhraj“ odešlou do 10.4 soutěžní plakát.

            -        14.dubna od 7 hodin ve sborovně – schůzka Žákovského parlamentu

            -        Školní noviny – příprava nového čísla

            -        Ranní dvacítka – relace dle rozpisu

            -        Pokračujeme ve sběru umělohmotných víček pro Lukáška Zacha

-        Třídíme odpad, sběr papíru a elektroodpaduu

Květen

-          Příprava Bukovského červánku

-          sběr

-          Zájmové útvary  - dle rozpisu

-          Školní sněm – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Noční jednání Školního sněmu – hodnocení činnosti s opékáním vuřtů

Červen

-          Bukovský červánek – oslava MDD

-          Školní sněm – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

 

 

 

Připravované a plánované akce:

-          tábor o letních prázdninách – Chorvatsko

-          dle zájmu a možností – lyžařský tábor o jarních prázdninách

-          dle zájmu dětí – 5. ročník akce „Vojnovičova má talent“

-          dle možností a zájmu besedy a výlety

-          dle zájmu soutěž „Představ svého zvířecího kamaráda“

-          dle nabídky možnost účasti našich dětí na Česko-saském ekologickém táboře

-          účast na Dětských slyšeních jarních i podzimních

-          další akce, dle návrhů žáků, jako např. projekt  Státy Evropy, uspořádání sbírky hraček pro děti, které to potřebují, dopisovat si s dětmi v angličtině nebo ruštině a němčině, popř. se i navštívit apod

-          pokračování v dobročinných akcích – sběr umělohmotných víček pro konkrétní dítě

-          podle zájmu spolupráce s Domovem důchodců