Zápisy

Zápis z nočního jednání Žákovského parlamentu - 5. - 6. června 2015

11.06.2015 19:55
Přítomni zástupci tříd, pedagogický dozor Mgr Eva Radimská, Mgr Andrea Štolfová, hosté: paní ředitelka, paní učitelka Marková, paní vychovatelka Kučerová,  naši němečtí kamarádi z Chemnitz,  Lukáš Holub, Eliška Farová, Anežka Marková a Martin Kučera Program: 1) Uvítání, docházka. 2)...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne18.5.2015

21.05.2015 21:42
  1)      Zahájení a kontrola docházky – malá účast – hodně tříd ve škole v přírodě 2)      Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky: a)      Zájemce o práci v Ústeckém parlamentu – získávat bude Eliška Hlavová...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.4.2015

16.04.2015 14:02
Host: paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová   Nepřítomni: pouze zástupci z 9.B   Tímto moc děkujeme zástupcům všech tříd (kromě 9.B) za zodpovědný přístup.   1) Zahájení a kontrola docházky   2) Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky:   a) požadavky a...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 10.3.2015

17.03.2015 20:09
  Nepřítomni: zástupci 3.A, 3.B, 3.D, 4.A, 4.D, 5.B, 6.A, 6,B, 6.C,8.A, a 9.B   Žádám třídní učitele těchto tříd, aby projednali se zástupci svých tříd nepřítomnost a    společně zajistili plnění úkolů z parlamentu.   1) Zahájení a kontrola...

Zasedání žákovského parlamentu17.2.2015

18.02.2015 20:08
Dne 17.2. se v 7:00 hodin sešli zástupci  jen z pěti tříd. Z tohoto důvodu se konalo nové zasedání o velké přestávce, na které se nedostavili zástupci tříd 9.B, 3.A a 3.B.Žádáme o sledování plánu a hlášení školního rozhlasu. Je ostudou, když na naše zasedání přijde paní ředitelka jako...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.1.2015

15.01.2015 19:48
Nepřítomni: zástupci 3.A, 3.B, 3.D a 9.B   Host: paní ředitelka  Mgr. Jana Linhartová   Naše jednání navštívila i paní ředitelka, která informovala o návštěvě pana ministra Brabce    na naší škole a návštěvě pana primátora.  Dále jsme byli seznámeni se...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 9.12.2014

10.12.2014 20:13
Schůzka se konala ráno od 7 hodin. Dostavili se zástupci jen šesti tříd. Informace o schůzce byla nejen v plánu, byla hlášena rozhlasem celý týden, ale i na informační tabuli v sekretariátu byla tato informace. Žádáme proto o sledování plánu a prosíme třídní učitele o připomenutí dětem....

Zápis z nočního jednání Žákovského parlamentu Dne 14.11 – 15.11.2014

17.11.2014 19:59
Přítomni zástupci tříd, pedagogický dozor Mgr. Eva Radimská, Mgr. Andrea Štolfová . Hosté    Mgr. Jana Linhartová – ředitelka školy a Lukáš Holub   Program:   1) Uvítání, seznámení s programem, zhodnocení naší dosavadní činnosti.   2) Informace o...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 21.10.2014

22.10.2014 21:11
Účast zástupců všech tříd. Moc děkujeme za spolupráci. Chyběli jen zástupci devátých tříd,    protože byli na exkurzi v Praze.   1) Přivítání, kontrola docházky.   Poděkování všem, kteří pomáhali na akcích Představ svého zvířecího kamaráda...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 9.9.2014

10.09.2014 13:33
Chybějící zástupci tříd: 3.D, 4.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.A, 9.B. Žádáme zvolené zástupce tříd, aby se    účastnili jednání parlamentu, které je jedenkrát za měsíc v úterý od 7 hodin.   1) Přivítání, představení „starých“ i „nových“ členů Školního parlamentu,...