Zápisy

SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU DNE 24.5.2016

11.06.2016 13:11
Chyběly třídy: 8. A * Poděkování 8. třídám za pomoc s plesem 9. tříd * Poděkování všem, co si zakoupili kytičku a přispěli tak na lidi s rakovinou i organizátorům akce * Poděkování 8. B za pomoc s organizací fotografování nejlepších žáků * 27.5.2016- focení tříd a skupin * 3.6-4.6.2016- noční...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 4.4.2016

07.04.2016 07:11
Chyběli zástupci tříd: 3.D, 6.A, 5.B Schůzku vedla předsedkyně Barča Štolfová, zápis provede Klárka Herišerová. 1. Poděkování účastníkům a organizátorům soutěže Vojnovičovka má talent, akce se moc povedla. 2. Poděkování devátým třídám za překvapení pro učitele - akce se moc povedla, učitelé měli...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 14.3.2016

25.03.2016 22:10
Chyběla třída 4. A. 1. Poděkování všem, kteří pomáhali při slavnostním otevření výstavy k 50. výročí založení naší školy. 2. 21. 3. 2016 od 14:30 se bude konat Vojnovičovka má talent. Kdo ještě nedal přihlášku a chce se zúčastnit, dodá přihlášku co nejdříve. Technické zabezpečení a moderování –...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 8.2.2016

12.02.2016 09:18
Chyběli zástupci 3.B a 4.B * Kontrola docházky. * Poděkování za Tříkrálovou sbírku a za akci zápis do prvních tříd. * Bude se konat akce Vojnovičovka má talent - zájem je, termín určíme a přihlášky se budou roznášet po třídách. * Od sdružení rodičů jsme dostali placky s logem školy - budou se...

Schůzka našeho Žákovského parlamentu dne 11.1.2016

26.01.2016 20:21
Pochvala všem třídám za účast, nedostavili se jen zástupci 4.B z důvodu návštěvy dopravního hřiště. 1) Poděkování za organizaci při Dni plném her- pozitivní odezvy 2) Adventní koncert se povedl 3) Tříkrálová sbírka- část vybraných peněz jde charitě, část škole - půjdou na sportovní venkovní...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 8.12.2015

14.12.2015 18:34
Schůzku parlamentu vedla předsedkyně Bára Štolfová. Účast všech zástupců tříd. Zúčastnily se všechny děti, které učí hry na Dni her. Chyběli zástupci tříd 4.A, 4.B, 4.D, 5.D, 6.C   1) Poděkování za účast na nočním jednání, kde se připravovala akce Den plný her 2) Poděkování za mikulášskou...

Schůzka našeho Žákovského parlamentu- 2.11.2015

09.11.2015 18:04
Schůzku vedla předsedkyně- Barbora Štolfová Nedostavily se třídy 6.B a 6.C. 1) Přivítání zástupců tříd 2) Kontrolu docházky- provedla Zuzka Tovarová- místopředsedkyně 3) Poděkování všem účastníkům Deskohraní v Praze- informace o soutěžích, vítězích apod. 4) Informace o nočním jednání parlamentu-...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu 5.10.2015

08.10.2015 17:22
Účastzástupců všech tříd. Moc děkujeme za spolupráci. Chyběli zástupci tříd 4.B,5.B, 5.D a 9.A.1)    Přivítání, kontrola docházky. Poděkování všem, kteří pomáhali na akci Představ svého zvířecího mazlíčka.2)    Akce v říjnu:Deskohraní v Praze-bude se konat...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 3.9.2015

04.09.2015 15:34
Host: paní ředitelka Mgr. Jana LinhartováChybějící zástupci tříd: 3.A, 4.A, 4.D. Žádáme zvolenézástupce tříd, aby se účastnili jednání parlamentu, které bude jedenkrát zaměsíc v pondělí o velké přestávce. Všichni zástupci tříd, kteří dali svée-mailové adresy, dostanou pozvání e-mailem, ti,...