Školní parlament ZŠ Vojnovičova

Školní žákovský sněm (parlament) byl založen na naší škole v květnu roku 2008. Koordinátorem a rádcem je Eva Radimská. Schválil Žákovskou ústavu a všichni zástupci tříd od třetích do devátých skládají každoročně slib ve znění: „Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. Každoročně si volí svou žákovskou radu. Prvním předsedou byl Pavel Caithaml, pak Denisa Pavelková, Anna Macháčková , Anežka Marková, Eliška Farová, Eliška Hlavová a nyní Barbora Štolfová.

Žákovský sněm se schází 1x měsíčně, kromě toho 2x ročně na Nočním jednání Žákovského sněmu. Celoročně spolupracujeme s redaktory našeho časopisu Sosákova pětka, s redaktory rozhlasového vysílání Ranní dvacítka a s Ústeckým parlamentem dětí, kde máme své zástupce. Máme schránku důvěry, kde děti mohou dávat návrhy, nápady, přání do rozhlasového vysílání, ale i dotazy, stížnosti a prosby.