Plán činnosti

 

PLÁN  PRÁCE ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU na šk. rok 2016-2017

Žákovský parlament, volí Žákovský sněm, který se skládá ze zástupců všech tříd od třetích do devátých tříd. Žákovský sněm se schází 1x měsíčně ve sborovně školy, jinak dle potřeby. Celoročně zajišťuje ranní vysílání školního rozhlasu – Ranní dvacítka. Spolupracuje s redaktory školního časopisu Sosákova pětka. Zástupci našeho parlamentu pracují v Ústeckém parlamentu dětí. Spolupracujeme s tímto parlamentem. Cílem je utvořit kolektiv dětí bez rozdílu věku, které se znají, spolupracují, chovají se k sobě i ostatním slušně a ohleduplně a těší se na společné akce, na jejichž organizaci se sami podílejí.

Září

-          Pomoc při vítání prvňáčků a předškoláků – 4.9.2017

-          příprava a nábor do zájmových útvarů

-          doplnění zástupců tříd do Školního parlamentu, první zasedání Šk parlamentu, volba Žákovské rady, nového předsedy a místopředsedů

-          zahájení školního vysílání od 5.9, získání nových techniků a moderátorů a rozdělení činnosti podle dnů, volba koordinátorů apod

-          doplnění nových redaktorů a zahájení činnosti novinářů  Sosákovy pětky

-          sběr

Říjen

-          Školní parlament –  zastoupení v Ústeckém parlamentu

-          Školní vysílání  dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          8. ročník  akce „Představ svého zvířecího kamaráda“ , bude- li zájem

-          Podzimní dětské slšení Ústeckého parlamentu

Listopad

-          Lampiónový průvod – pomoc při organizaci sv. Martina

-          Školní parlament – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          sběr

-          Příprava projektu Den plný her,

-          Noční jednání Žákovského parlamentu – příprava projektu Den plný her, stmelení kolektivu

Prosinec

-          Mikuláš – deváté ročníky pro žáky– 5.12.2017

-          Školní parlament – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

Leden

-          Školní parlament – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Sběr

-          Projekt Den plný her

  Únor

-          Školní parlament – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Příprava akce „Vojnovičovka má talent“- dle zájmu

Březen

-          Školní parlament – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Sběr

-          Vojnovičovka má talent

Duben

-Školní noviny-dle rozspisu

-          Školní parlament – dle rozpisu

                                                                                                            -          Školní vysílání  - dle rozpisu                                                                                                             

-          Pomoc při přípravě plesu deváťáků

-          Zápis do prvních tříd a Den otevřených dveří  pomoc při organizaci

-          Jarní dětské slyšení Ústeckého parlamentu

Květen

-          Pomoc při přípravě Bukovského červánku

-          sběr

-          Školní parlament – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Ples devátých ročníků – pomoc při organizaci

Červen

-          Bukovský červánek – oslava MDD pomoc při organizaci

-          Školní parlament – dle rozpisu

-          Školní vysílání – dle rozpisu

-          Školní noviny – dle rozpisu

-          Noční jednání Školního sněmu – hodnocení činnosti s opékáním vuřtů

Připravované a plánované akce:

-          tábor o letních prázdninách – Chorvatsko

 

-          dle zájmu dětí – 8. ročník akce „Vojnovičova má talent“

 

-          dle možností a zájmu besedy a výlety

 

-          dle zájmu soutěž „Představ svého zvířecího kamaráda“

 

-          účast na Dětských slyšeních jarních i podzimních

 

-          další akce, dle návrhů žáků, jako např. projekt Státy Evropy, uspořádání sbírky hraček pro děti, které to potřebují, Discopárty – bude-li zájem

 

-          pokračování v dobročinných akcích – sběr umělohmotných víček pro konkrétní dítě

 

-          podle zájmu spolupráce s Domovem důchodců