1. zasedání

16.09.2012 19:21

 

Dne 4.9 2012 probehlo o velké přestávce první zasedání školního sněmu v tomto roce.

Na tomto zasedání jsme volili žákovskou radu.Volil se předseda,místopředseda a dva zapisovatelé.

Předsedou se opět stala Anežka Marková.Jako místopředseda byl zvolen Lukáš Holub,a zapisovateli jsou

Veronika Brizgalová a Miroslava Bůčková.

Dále jsme byly seznámeni s letním táborem pořádaným naší školou(tábor se koná v Chorvacku)který se pořádal v minulém i předminulém školním roce.

Další bod o kterém se zmínila vedoucí školního sněmu Mgr.Eva Radimská byl že by každá třída mělala odevzdávat jednou za měsíc článek do školních novin.

A posledním bodem byl výlet do Prahy na prohlídku Valčtejnckých zahrad a senátu kde bys me sy měly popovídat se senatorem.

Potom už jsme měly rozchod a každý sěl do své třídy