Den na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E. Purkyně

24.04.2014 20:13

Velmi nás, učitelky matematiky, nadchla nabídka této fakulty, abychom s třídními

kolektivy navštívily přednášku prof. RNDr. Jana Kopky CSc. Téma přednášky bylo opravdu

zajímavé: „Matematika trochu jinak“. Jelikož známe pana profesora z dob svých studií, byly

jsme přesvědčeny, že program bude pro děti zábavný a díky němu jednoduše pochopí, proč

je matematika tak zajímavou vědou. Děti poprvé zažily ukázku studia na fakultě a viděly,

co je čeká, pokud se budou dobře učit a budou moci studovat vysokou školu. Na závěr

děti dostaly úkol, který měly vyřešit doma a řešení dát nám. Někteří žáci se hned hlásili,

že výsledek už znají. Pan profesor je pozval k sobě, pochválil je a řekl, že by měli studovat

matematiku.

Poté jsme v rámci akce Dny vědy a umění pozorovali různé fyzikální pokusy i

s vysvětlením, pomocí telefonu jsme ovládali malého robota, řešili různé hlavolamy, hledali

poklad, sledovali dalekohledem Slunce. Děti jsme od akcí nemohly odtrhnout. Čekala

nás další prohlídka vývoje počítačů a ukázka pokusů na katedře chemie. Nakonec jsme

se přesunuli na katedru geografie, kde nás pan profesor Ivan Farský velmi zajímavým a

poutavým výkladem provedl po různých místech Evropy, kam jezdí se svými studenty.

Vysvětlil dětem, proč se vyplatí studovat geografii, v čem je zajímavá, ukázal nám i různé

přístroje na měření, které používají. Pozvali jsme pana profesora k nám do školy. Slíbil, že

když se ozveme, rád přijde.

Čas se rychle naplnil a my museli odejít. Žáci si program velmi užili, někteří tam i chtěli

zůstat, povídali si o různých zážitcích, nikdo nemusel být napomínán. Máme z této opravdu

povedené akce moc dobrý pocit. Pocit, že naše děti viděly to, co by jinak neviděly, zkusily si,

jak to chodí na vysoké škole. Snad jim to pomůže při rozhodování „co dál“. Máme jen jedno

velké přání: Ať je takovýchto akcí pro děti více.

Mgr. Eva Radimská, Mgr. Jaroslava Arnoštová a Mgr. Andrea Štolfová