duben 2014

23.03.2014 19:12
 
1) Návštěva Domova důchodců – pokračování v měsíčních návštěvách, dobročinná činnost
 
2) Jarní dětské Ústecké slyšení – 3. dubna
 
3) Vyhraj se svojí školou – sbírání a registrace kartiček z Tesca
 
4) Dobročinná akce – sběr umělohmotných víček pro Lukáše Zacha
 
5) Schůze Žákovského parlamentu – 14.4 o velké přestávce
 
6) Bukovský skřivánek – pomoc při organizaci pěvecké soutěže
 
7) 31.3 akce „Vojnovičovka má telent“
 
8) Nové číslo časopisu Sosákova pětka
 
9) Vysílání rozhlasu „Ranní dvacítka“