ErlebnislandMathematikDresden

04.12.2013 14:59
 
Dne 3.12. třídy VIII. A, VIII. B a VII. B se svými třídními 
 
učitelkami navštívily matematické muzeum v Drážďanech, 
 
ErlebnislandMathematikDresden. Nejdříve jsme se šli podívat 
 
na letní sídlo saských kurfiřtů Zwinger, kde nám paní Krupová 
 
řekla mnoho zajímavého o tomto sídle. Pak nás mile překvapily 
 
vánoční trhy na Starém městě. Zde jsme měli chvíli volného času 
 
na prohlédnutí stánků a možnost něco si koupit. Poté jsme šli pár 
 
minut k našemu autobusu, který nás dovezl až k matematickému 
 
muzeu. V matematickém muzeu bylo plno zajímavých exponátů, 
 
např.: prolézání v kovové konstrukci, skládání různých obrazců, 
 
kladkostroj aj. Poznali jsme, že matematika je zajímavá a i 
 
zábavná. Také bylo vidět její užití v praxi. Zde jsme strávili cca 
 
dvě hodiny a pak jsme se vrátili k autobusu, který nás dovezl 
 
zpět domů, do Čech. Moc jsme si akci užili a těšíme se na další 
 
návštěvu Drážďan nebo jiných měst.
 
Marie Lošťáková