Hodina matematiky jinak

18.12.2014 19:27
Dne 15.12 2014 navštívil naši školu profesor Jan Kopka, který působí  na Přírodovědné fakultě UJEP. 
 
Přednášel také v USA, Norsku a dalších státech. Pan profesor učil a připravoval na povolání učitele 
 
matematiky i nás. 
 
Pro naše děti si připravil hodinu, kde děti samostatně pod jeho vedením přicházely na souvislosti 
 
prvočísel a pak magických čtverců. Vysvětlil dětem proč je matematika tak zajímavá, že první, kdo 
 
experimentoval - nebyli ani přírodovědci nebo chemici, ale právě matematici. Vysvětlil jim pojem 
 
hypotéza – domněnka, důkaz a tvrzení. Děti poznaly, jak probíhá výuka na vysoké škole. 
 
To, že se hodina dětem líbila  bylo vidět, když zazvonilo a děti dál chtěly pracovat. Nebo když ve třídě 
 
při práci bylo hrobové ticho a děti přemýšlely a chlubily se výsledky svého šetření. Také panu 
 
profesorovi se u nás líbilo a slíbil, že mezi nás rád přijde na jaře. Chválil naše děti, že jsou zvyklé 
 
pracovat v matematice tak, jak se má. 
 
Mgr. Andrea  Štolfová, Mgr. Eva Radimská, Mgr. Jaroslava Arnoštová