Návštěva divadla

13.11.2013 18:58
 

Dne 11. 11. 2013 se vydaly třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. C, 7. B, 8. A a 8. B na muzikál Noc na Karlštejně 

 
do Severočeského divadla opery a baletu. V tomto muzikálu hrál roli Karla IV. dokonce bývalý žák 
 
naší školy, herec Radek Zima. Ze školy jsme vyrazili po 2. vyučovací hodině a trolejbusem jsme 
 
sjeli do města. Když jsme se pohodlně usadili do sedadel v sále divadla, netrpělivě jsme očekávali 
 
začátek představení. Naše očekávání se naplnilo přesně v 11 hodin (Což je vzhledem k datu zvláštní 
 
náhoda), když se opona rozevřela, zazněla fanfára a na jeviště vešli první herci. Vystoupení herců jak 
 
ohromilo, tak rozesmálo, protože některé scény byly opravdu vtipné. Všem nám bylo velmi líto, když 
 
vystoupení končilo a herci se s námi s velkými úsměvy loučili. Vyprovodili jsme je z jeviště velikým 
 
potleskem - protože oni si to zasloužili. Divadlo jsme opouštěli s těmi nejlepšími dojmy, a všichni 
 
doufáme, že každé představení bude takové, jako toto. Žáci, kteří pracují v nepovinném předmětu 
 
mediální výchova, zůstali po představení na besedě s představitelem hlavní role – Radkem Zimou.
 
Eva Čmuchařová