Studium našich žáků druhého stupně trochu jinak

24.04.2015 19:43
Také letos jsme se zúčastnili Dne vědy na UJEP – Přírodovědecké fakultě. Domluvili jsme se s 
 
panem profesorem Kopkou, který tam vedl výuku matematiky trochu jinak, on nám vyšel 
 
vstříc a tuto výuku provedl jen pro naši školu – obsadili jsme celou aulu. Protože to nebyla 
 
první akce tohoto druhu, nechali jsme na dětech, kdo má zájem se takové výuky zúčastnit. 
 
Přihlásilo se nám 97 žáků z šestých, sedmých s osmých ročníků. Děti sledovaly, řešily 
 
problémy, bylo vidět, že je takto vedená výuka velmi baví. Nebylo potřeba nikoho 
 
napomínat, přestože tam bylo tolik dětí. Je to tím, že pan profesor dokázal děti zaujmout a 
 
naše děti jsou z hodin matematiky zvyklé řešit problémové úlohy. Jsme rádi, že mají děti 
 
zájem i o matematiku. 
 
Po skončení přednášky jsme poděkovali, rozdělili se do skupin a navštívili katedru chemie, 
 
kde nám studenti fakulty předvedli zajímavé pokusy. Další skupina zkusila pokusy z fyziky, 
 
další navštívila katedru geografie – zde jsme i dostali zajímavou publikaci. Skupiny se 
 
vystřídaly, a tak všichni viděli všechno. 
 
Byl to zajímavý výukový den a příští rok se určitě zase zúčastníme.
 
Mgr. Eva Radimská, Mgr. Andrea Štolfová, Mgr. Jaroslava Arnoštová, Mgr. Jiří Vosyka a Mgr. 
 
Vlastimila Jošková