Tříkrálová sbírka

09.01.2015 19:34

Také žáci naší školy se zapojili do Tříkrálové sbírky pořádané charitou. Smyslem bylo vysvětlit našim žákům pojem a poslání charity a hlavně to, že si lidé mají pomáhat. To se nám povedlo, protože děti do kasiček přispívaly různými částkami, doma o své pomoci vyprávěly a dle sdělení rodičů i rozbíjely svá prasátka, aby mohly pomoci jiným.