Vánoční ústecké dětské slyšení

19.12.2014 20:34
10.12.2014 se osm zástupců našeho Žákovského parlamentu zúčastnilo Vánočního 
 
ústeckého dětského slyšení s představiteli města. Pan primátor se sice omluvil, ale 
 
besedovali jsme s Bc. Janou Bohůňkovou – náměstkyní primátora pro školství a sociální věci, 
 
Ing. Radkem Chobotem – ředitelem Dopravního podniku Ústí nad Labem a PaeDr. Janem 
 
Eichlerem – ředitelem DDM.
 
Dotazů od nás bylo hodně, na řadu dotazů představitelé města nevěděli odpovědět, ale 
 
slíbili, že to do příští schůzky zjistí. Zaznamenané dotazy si odnesli a slíbili, že písemně odpoví 
 
a zástupci Ústeckého parlamentu dětí a mládeže je umístí na jejich webové stránky. Nejvíce 
 
dotazů i diskuze bylo od nás, z naší školy. Týkaly se našich oken ve škole, oplocení hřišť, 
 
nového Skateparku na Bukově a jeho osvětlení, dopravy v trolejbusech a autobusech, 
 
nového jízdního řádu  apod. Odpovědi byly poučné a zajímavé. Po oficiální části nás 
 
představitelé Ústeckého parlamentu dětí a mládeže informovali o své činnosti, ale to jsme již 
 
viděli na setkání školních parlamentů.
 

 

Barbora Štolfová a Michaela Štíchová