Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu 5.10.2015

08.10.2015 17:22


Účast
zástupců všech tříd. Moc děkujeme za spolupráci. Chyběli zástupci tříd 4.B,
5.B, 5.D a 9.A.

1)    Přivítání, kontrola docházky. Poděkování všem, kteří pomáhali na akci Představ svého zvířecího mazlíčka.

2)    Akce v říjnu:

Deskohraní v Praze-bude se konat 21.10.2015

3)    Akce v listopadu:

Lampiónový průvod-
požádat rodiče o pomoc při pečení a prodeji pečiva, provést propagaci ve
třídách, seznámit žáky ve třídách s historií oslav sv. Martina, kdo může
pomoci při organizaci -žáci se budou hlásit na pomoc u paní učitelky Radimské

4)    Příští jednání parlamentu bude 2.11.2015
 o velké přestávce ve sborovně. Pozveme Jakuba Lörince, který nám popovídá o Ústeckém
parlamentu.

Noční jednání parlamentu se  bude konat  20.11 a 21.11.  Budeme připravovat celoškolní projekt Den plný
her a potom budeme hrát různé společné stmelovací hry. Přihlášky připraví a rozdají Bára Štolfová, Zuzana Tovarová a Anička Chalupecká. Žáci je pak odevzdají p. uč.Radimské nebo do schránky důvěry.

5)    Deváté třídy začnou připravovat Mikuláše.

6)    Všechny třídy už loni měly dávat články ze své činnosti do Sosákovy pětky. Je jen málo tříd, které tak dělají. Podělte se se všemi o zážitky ze svých činností.

7)    Jakub Klečka provede kontrolu e-mailů členů parlamentu a ve spolupráci s panem učitelem Hozdou zajistí funkčnost e-mailové skupiny.

8)    Úkoly:

-informovat o schůzce

-články tříd
z třídních akcí

-deváté třídy začnou připravovat Mikuláše

-shlédnout webové schránky parlamentu

- připravit přihlášky na Noční jednání parlamentu a rozdat - Štolfová, Tovarová, Chalupecká

- zajistit funkčnost e-mailové skupiny - Klečka

- připravit zprávu o činnosti Ústeckého parlamentu - Lörinc

- připravit informace o činnosti rozhlasu - Dobrovolný

- připravit informaci a požadavky pro práci  školních novin - Čmuchařová

- odevzdat přihlášky a zaplatit Deskohraní

- připomenout, že začínají kroužky

- poděkovat za pomoc  při akci Představ svého zvířecího kamaráda

Zapsala:  Klára Herišerová